top of page

OPPSUMMERING FRA MEDLEMSMØTET 16. NOVEMBER 2023

LILLE LAND - HVA NÅ?

Skjermbilde 2023-11-22 kl. 17.32.00.png

Hvordan få tatt investeringsbeslutning, hvordan få til omstilling
- og hvordan skape ny virksomhet? Det var
hovedproblemstillingene på dette nettverksmøtet.


Tidlig på 80-tallet skrev Norges legendariske utenriksminister i flere perioder, Knut
Frydenlund, en bok han kalte: Lille land - hva nå? Norge stod utenfor Europa, og slet
med europeisk integrasjon. Det siste er blitt bedre i dag, selv om vi formelt sett fortsatt
står utenfor EU. Men vi har blitt veldig rike, og greier ikke å lage rammebetingelser som
bidrar til stor og ny verdiskaping. Med unntak av elbilsatsingen, da!
Mens vi snakker om - og sliter med - fremdrift i noe så enkelt som formell
konsesjonsbehandling, noterer vi at danskene, svenskene og ikke minst finnene har
større fart enn oss inn i det nye. For ikke å snakke om Kina, da ... Hva skal til nå - lille
land?

 

Sentrale bedriftsledere fra etablerte virksomheter, og fra forskjellige
spennende startups, ga sine innspill. En kort oppsummering og alle
presentasjonene/innleggene finner du i denne oppsummeringen. Norsk kraftbransje er unik i verdenssammenheng. Med vannkraften i bunn er det gjennom generasjoner skapt enorme verdier for eiere og samfunn. Men hva nå? På den videre vei inn i en grønn omstilling skurrer det pga. usikkerhet omkring rammebetingelser. Vi har kompetansen, vi har kapitalen, vi har ideene - men de store beslutningene blir ikke tatt. Hvorfor, hva må til?

Innleder: Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef I Hafslund og styreleder i Fornybar
Norge
 

Ruyter snakket om hvordan Norge går mot et underskudd av kraft. Hafslund
leter hele tiden etter muligheter og har bygget ut mye de siste årene, men det
varsles fra alle kanter om at det investeres for lite.
Norge har gode forutsetninger for vekst i kraftproduksjon og nye grønne
industrier:

 • Regulerbar vannkraft

 • Gode vindforholD

 • Kraftkrevende industri med stabilt forbruk

 • Sterkt nett, frem til nå.

 

Men det er flere hinder som bremser utbyggingen av fornybar kraft:
 

 • Lokal motstand

 • Lange konsesjonsprosesser

 • Skatter og avgifter

 • Kapitaltilgang og lønnsomhet

 • Nettet er fullt

 

Hafslund ser på muligheter som kan kutte toppene i kraftforbruket for å frigjørekapasitet i nettet. Eksempler på dette er fjernvarme, teknologi og ENØK. For å få

til utviklingen er gode rammevilkår sentralt.

Finn Bjørn Ruyters presentasjon finner du ved å klikke her

Presentasjonen kan de se nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk omstillingsevne har gått fra vondt til verre. Fra å være i 1. divisjon
hva angår omstilling, opplever vi nå at konkurrentene våre løper
raskere. Abelias omstillingsbarometer ble etablert i 2016, og nå faller
Norge sammenlignet med de andre 20 landene som inngår i denne
indeksen.

Innleder: Jo Eikeland Roald, leder teknologiutvikling i Abelia


Eikeland Roald sammenliknet norsk økonomi med en sardinboks: fisk, olje og
metall. Og når behovet for olje forsvinner, mister Norge en viktig næring. Hullet
må fylles med ny virksomhet og verdiskaping, og omstillingsbarometeret ser på
hvor rustet Norge er til denne omstillingen. Konklusjonen er at omstillingen
går på tomgang.
- Når det gjelder omstilling, er det typisk norsk å være
middelmådig, sa Eikeland Roald.

Oppsummert er statusen at Norge:

 

 • Mangler høykompetent arbeidskraft

 • Har lite risikokapital og få motiverte entreprenører Bruker

 • mindre muliggjørende teknologi

 • Har svake insentiver i grønn retning

 • Har en næringsstruktur som ikke er bærekraftig.

 

De viktigste grepene for omstillingskraft er:

 

 • Intelligens: menneskelig og kunstig. Utdanne og videreutdanne flere, forske

 • mer, ta i bruk teknologien

 • Innovasjon: anvendt forskning, entreprenørskap, fjerne hindre for å lykkes

 • med skalering og vekst

 • Internasjonalisering: aktivt engasjement i Norden, EU, NATO, og økt tech-

 • eksport

 • Infrastruktur: alle må med i gigabitsamfunnet, basert på en robust og

 • bærekraftig digital grunnmur.

Jo Eikeland Roalds presentasjon finner du ved å klikke her.

Presentasjonen kan du se nedenfor.

Look to Suomi. Mens norske politikere snakker om grønn omstilling, legger løsningsorienterte finner til rette for skalering og utvikling. Vi bør alle ta en studietur til Finland og oppleve handlekraft og fremtidsrettet utvikling.

Innleder. Harald von Heyden, Head of Energy and Infrastructure, Arctic Securities.

 

Von Heyden kjenner Norden og ikke minst Finland. Han viste til sin artikkel i Finansavisen der budskapet var: Finland leder, Norge stagnerer. von Heyden modererte seg noe, men understreket at Finland har gått i riktig retning de siste årene. Fossile energikilder har sunket, mens fornybare har økt. Norge har kuttet 5 prosent klimagasser, mens har Finland kuttet 30 prosent. Men det kan hende 

at det har stoppet litt opp i Finland også. Det er mye som ligger i pipeline for
vindutbygging både på vann og til lands, men flere investeringsbeslutninger lar vente på
seg. I tillegg merker de også forsyningskjedeproblemer for vind.

 

Ser man bort fra en mulig stagnering det siste halvåret, hvorfor er det som skjer i
Finland så interessant?

 

 • De har en kultur for selvforsyning

 • De mener at om kralta er der, kommer industrien (ikke motsatt) De har færre arealkonflikter

 • De har et godt utbygd masket nett

 • Har ikke betente diskusjoner om «eksportkabler»

 • Befolkningen forstår at kraft er viktig og kommer ikke av seg selv

 • Har ikke en sterk lobby fra olje, gass og vannkraft, men de har en sterk kjernekraltlobby

 • Har en kultur for langsiktig planlegging og risikodeling

 • Politisk stabilitet: få overraskelser og helomvendinger

Harald von Heyden sin presentasjon finner du ved å klikke her

Du kan se presentasjonen nedenfor. 

 

Photoncycle tilbyr sesonglagring av overskuddsenergi. De har utviklet en teknologi
som kan lagre opptil 10 000 kWh strøm på et relativt lite volum. Energi fra solpanel
kan altså lagres om sommeren og brukes om vinteren. Les mer her: https:/
/www.photoncycle.com/


PresentasJon av: Bjørn Brandtzæg, daglig leder I Photoncycle AS
 

Bjørn Brandtzægs presentasjon finner du ved å klikke her

Du kan se presentasjonen nedenfor.

Bryte Batteries har installert Norges to første flow-batterier. Denne batteriteknologien er både mer
brannsikker, miljøvennlig og holdbar enn litiumbatterier, og er særlig egnet for større bygninger med
egen energiproduksjon. Les mer her: https:/ /www.brytebatteries.com/


PresentasJon av: Ask Ibsen Lindal, daglig leder I Bryte AS
 

Ask Ibsen Lindals presentasjon finner du ved å klikke her

Du kan se presentasjonen nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SiriNoR har utviklet en elektrisk jetmotor som vil gjøre fly utslippsfrie. Les mer
her: https:/ /www.sirinor.com/


Presentasjon av: Hans Jørgen Elnæs, styremedlem/rådgiver i SiriNoR AS


Hans Jørgen Elnæs sin presentasjon finner du ved å klikke her

Du kan se presentasjonen nedenfor.

VåqåTeknikk utvikler en nye type vindu, med slankere ramme og større lysåpning
(glassflate). Dette gir bedre isolasjon og penere fasade. Les mer her:
https://vagateknikk.no/


Presentasjon av: Roald Pedersen, utviklingssjef VågåTeknikk AS Roald


Pedersens presentasjon finner du ved å klikke her

Du kan se presentasjonen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenerway er totalleverandør av skreddersydde energiløsninger som omfatter
batteriteknologi, solcelleanlegg og avanserte styringssystemer. Les mer her: https:/
/www.greenerway.no/


PresentasJon av: Knut Eirik Gustavsen, daglig leder Greenerway AS Knut
Eirik Gustavsens presentasjon finner du ved å klikke her

Du kan se presentasjonen nedenfor.

Noter at neste medlemsmøte er 21. mars i Oslo fra kl. 12 til 16. Temaet er: Innovasjon i
praksis. Programmet er under utarbeidelse, og invitasjon blir sendt i god tid.


Forpresentasjoner og mer informasjon om Smart Energy Network, se: https:
l/www.smartenerqynetwork.org


For personlig kontakt: Daglig leder Ragnvald Nærø, Øvre Vol/gate 6, 0158 Oslo,
e-post: raqnvald@naero.no eller tlf.: +4790080 303

 

bottom of page