top of page

 

Cognite ble etablert i 2016. I dag er selskapet verdt mange milliarder kroner. – Vi er et høyteknologisk selskap, som bidrar til at våre kunder fra industrien tar raskere og bedre beslutninger. Vi har nettopp begynte vår reise, sier adm. dir. John Markus Lervik.

_X3A9956.jpg

Cognite-sjef John Markus Lervik:

 

- Vår plan er å bli ett av de

ledende teknologiselskapene i verden

Forskjellen mellom dagens computing og quantum computing er blitt illustrert på følgende måte:

 

  • Hvis du tar en mynt og flipper den opp ned, illustreres datakraften i dagens computere, altså 0 – 1, 1 – 0 osv. Tar du den samme mynten, vrir den 360 grader i alle retninger, illustreres hvor mye kraftigere quantum computing er! Hvis du skal forklare hva Cognite gjør like enkelt, hva sier du da?

 

 – Dette er en god analogi til hva Cognites teknologi leverer for industrielle selskaper: I stedet for å levere bare en enkelt løsning, så muliggjør Cognite Data Fusion et bredt spekter av løsninger som alle skaper stor verdi for selskapene. I enden av disse tjenestene bruker vi maskinlæring for å skape forbedringer. Oppsummert betyr dette at vi bidrar til at et industrielt selskap ikke bare kan ta raskere og bedre beslutninger, men også optimalisere og automatisere driften, sier John Markus Lervik.

 

Alle selskaper har ulike type driftsmanualer, noen mer komplekse enn andre, noen bygger på smarte IT- plattformer. Men mye er manuelt, noe fortsatt papirbasert og mange ganger satt sammen av ulike deler som ikke kommuniserer med hverandre. Visse typer data kan kun avleses ved hjelp av fysisk tilstedeværelse, og sensorer benyttes i relativt liten grad hos mange selv om bruk av små og avanserte sensorer er sterkt voksende i alle bransjer og integreringen av systemer blir gradvis bedre.

 

Cognite har spesialisert seg på å digitalisere alt som kan digitaliseres – og så sammenfatte ved hjelp av IT – til forståelige og brukervennlige systemløsninger.  Alt gjøres digital gjennom det selskapet kaller Cognite Data Fusion.

1.png

Cognite Data Fusion er programvare-plattformen for å analysere og sammenfatte effektive og brukervennlige systemløsninger.

 

Cognite Data Fusion er altså en teknologisk plattform som samler, prosesserer og optimaliserer store mengder data på tvers av alle systemer i en virksomhet. Dermed får virksomheten en digital representasjon av samtlige operasjoner i den fysiske verdenen.

 

  • Hva vil du si er unikt ved Cognites løsninger?

 

– Det er mange som forsøker å skape optimaliserte løsninger, men det er typisk at dette gjøres for deler av virksomheten, og gjerne gjennom et standard IT-verktøy. Typisk er det også at de ulike delene snakker dårlig sammen. Vi digitalisere alt – alle systemer – som vi så integrerer og gjør brukervennlige og lett tilgjengelige. Og dette gjøres på en unik måte som ingen andre i hele verden kan i dag, og alt dette med et formål om å forbedre alt fra industrielt vedlikehold til drift og produksjon, sier Lervik.

 

  • Når og hvorfor bestemte du deg for å etablere selskapet?

 

– Det hører med til historien at jeg ble kontaktet av Aker-systemet. Kjell Inge Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen, som i dag er styreleder i Cognite, mente at en transformasjon var nødvendig for olje- og gassindustrien. De ba om hjelp til å lage en digitaliseringsstrategi for Aker, sier Lervik.

 

1.png

- Han innrømmer at han ikke kjente denne industrien fra innsiden, men at oppgaven etter hvert utviklet seg til å bli interessant, veldig interessant. Research ble nødvendig, og flere store og internasjonale selskaper ble kontaktet.

 

– Vi lærte at kjernesystemene til en virksomhet som regel fungerer godt, sier Lervik. – Men at forbindelsene mellom kjernesystem og ulike applikasjoner var mindre utviklet. Vi så et mønster her, og at en sentral funksjon manglet. Å knytte ulike applikasjoner opp mot kjernesystemene ble starten på Cognite.

 

  • Om du kort skulle beskrive din reise fra Fast Search & Transfer til Cognite, hva sier du da?

 

– Jeg bruker lite tid på å se bakover, sier Lervik.

 

Fast Search & Transfer ble solgt til Microsoft i 2008 for 6,6 mrd. kroner. Lervik var direktør der til 2010 da han etablerte softwareselskapet Cxense.

 

– I Cxense utviklet vi software-as-a-service (SaaS) produkter. Dette er viktig i alle virksomheter. Sentraliserte systemer i industrien er og blir som regel knyttet opp med «engangsløsninger» etter hvert som behov og teknologi forbedres. Det er nødvendig å forstå gapet og sammenhengen mellom sentrale driftssystemer og sømløs tilpasset software, hvordan software kan forsterke en forretningsmodell. Det var denne type digitalisering Aker var ute etter, og nå ser vi enorme forretningsmessige gevinster, ikke bare i olje- og gassindustrien, men også i kraft- og prosessindustrien  som følge av denne forståelsen.

 

  • Hva vil du si skiller el-bransjen sammenlignet med olje- og gassindustrien?

 

– Det er mye de samme problemstillingene i begge sektorer, men de bruker ulike faglige begreper. Det som definitivt er fellestrekket er behovet for endring, og endringsledelse. Dette gjelder for selve driften, men også hvordan denne og støttesystemer kontinuerlig må optimaliseres, sier Lervik.

 

– Oljekrisen tvang olje- og gassindustrien til å ta grep, effektivisere, forbedre. Kraftbransjen har ikke hatt samme behov eller et ytre press som har krevd endring. Nå presses de riktignok på kraftprisen, og kravet til optimalisering av drifts- og markedsoperasjoner øker.

 

– Generelt vil jeg si at de selskaper som ikke endrer seg, plutselig kan og vil komme i en vanskelig situasjon.

 

  • Hvor er Cognite om fem år?

 

– Vår strategi er veldig klar. Vi har en ambisjon om å bli et globalt ledende selskap innenfor industriell teknologi, sågar et av de ledene selskapene i verden, sier Lervik.

 

– Det er en styrke å bli etablert i Norge i disse dager. Nordmenn har et godt rykte internasjonalt. Kombinasjonen av god software-forståelse og det å kjenne fra innsiden hvilke behov industrien har, gir oss konkurransefortrinn og styrke.

 

  • Deres kundeliste går fra store selskaper i olje- og gassindustrien til nå også kraftbransjen, der Hafslund E-CO og Statnett er viktige kunder. Hvordan har pandemien påvirket dere?

 

– Covid-19 har akselerert noen av de endringene som har vært nødvendig i alle bransjer. Vi er opptatt av å forbedre eksisterende assets, vi ser at remote drift er mulig i større grad enn før, og dette er noe som definitivt er kommet høyere på agendaen.  Det samme gjelder også internt hos oss, sier Lervik. Vi opplever at måten vi samarbeider på forbedres på en del områder, og at vi bl.a. sparer tid ved å unngå fysiske møter, og ser gevinsten av fokuserte, digitale møter. Dog så kommer man ikke unna at vi mennesker samarbeider best når vi faktisk møtes fysisk.

_MG_8945.jpg

– En krise kan ha sine fordeler, og denne krisen gir oss nye muligheter til å vise hva vi kan levere, avslutter John Markus Lervik.

 

Cognite er medlem i Smart Energy Network. Neste nettverksmøte har følgende tema: Neste generasjon digitale løsninger i energisystemet. Her vil John Markus Lervik redegjøre for hvordan industriell AI kan benyttes for å skalere opp og utvikle en bedrifts verdiskapingsmuligheter. Smart Energy Networks misjon er å inspirere til forandring. 

For mer info om Cognite. Se: www.cognite.com

bottom of page