Frokostmøte 28.oktober kl.09 - 10.00

EU VIL REVOLUSJONERE HVORDAN BÆREKRAFTIGE INVESTERINGER VURDERES

Nedenfor kan du se opptak fra webinaret

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter vil få store konsekvenser.

 

Ikke hørt om EUs taksonomi? Om kort tid er dette et begrep som vil rulle som en bølge over Europa, som del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans. EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig aktivitet for investeringsformål. For første gang blir det mulig å konkret vurdere om en investering er grønn basert på spesifikke screeningkriterier. Taksonomien vil bidra til økt transparens og tillit i markedet for bærekraftige finansprodukter, hindre såkalt grønnvasking og ha store realøkonomiske virkninger.

 

Hva dette er, hvem det gjelder for – og hvordan det vil påvirke norske virksomheter, er tema for Smart Energy Networks møteplass «Green Tech Tomorrow Today». Denne morgenseansen gjennomføres som et digitalt møte i regi av Advokatfirmaet Selmer.

09.00: Velkommen – Liv Monica Stubholt

09.10: Hva er EUs taksonomi? Når trer dette klassifiseringssystemet i funksjon? Hvilke konsekvenser vil dette få for grønne investeringer i Norge – Kine Bjelke Christophersen

09.50: Spørsmål/diskusjon – moderator Håkon Sandbekk

 

Påmelding til digitalt frokostmøte 28. oktober kl. 09.00 i appen nedenfor

Smart Energy Network AS

Org: 919 824 581

CEO Ragnvald Nærø

ragnvald@naero.no

Tel: +47 900 80 303

Forskningsparken

Smart Energy Network

Gaustadaleen 21

0349 OSLO