top of page

Medlemsmøte:

E-MOBILITET – HVA SKJER HER HJEMME, OG HVA KAN VI LÆRE AV SINGAPORE?

Når:   5. mars – 08.30 till 13.00

Hvor: FORSKNINGSPARKEN, Gaustadalléen 21, Oslo

1.png

Elektrifisering av transport, eller e-mobilitet, er det nye moteordet. Eller kanskje mer enn det, den faktiske utviklingen går nemlig raskt nå. De siste årene har det skjedd en enorm etablering av ladeinfrastruktur for biler og busser i Norge. Langtransport lar vente på seg, men fergetrafikken har kommet etter. Og i luftfarten skal all innenlands flytrafikk være elektrisk i 2040 – ønsker Avinor. Hva er status? Hvordan skal vi makte å gjennomføre denne enorme utviklingen av e-mobilitet? Hva er utfordringene og problemområdene? Hva kan vi lære av utlandet, f.eks. Singapore? Og hvorfor samarbeider Mercedes med filmindustrien når de skal lage neste generasjon personbil?

 

E-mobilitet settes på agendaen på dette nettverksmøtet i Smart Energy Network. Vi har invitert de mest sentrale aktørene her hjemme – for å gi sine siste oppdateringer samt dele sine tanker om hvordan den nære fremtid vil se ut, og hva som kreves av infrastruktur og tekniske løsninger.

 

Siden sist har Smart Energy Network inngått en samarbeidsavtale med ett av verdens mest prestisjefulle universiteter; Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Deres nye satsing, EcoLabs, forsker blant annet på fremtidens mobilitetsløsninger. Vi har derfor invitert NTU EcoLabs´ ledelse til dette møtet. Når de ser inn i fremtiden, ser de da det samme som vi gjør i Norge? I tillegg får du høre om Grab, Asias Uber, og det siste om e-mobilitet fra Bertel O. Steen.

 

 

OSP01392.JPG
OSP01395.JPG
OSP01496.JPG
OSP01535.JPG
OSP01548.JPG
OSP01571.JPG
bottom of page