top of page

 

Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen:

 

– Norge står ved et veiskille,

vi må se fremover og ut!

 

I energisammenheng er Norge 100 % EU-medlem, og nå foregår en enorm energiomstilling på vei mot nullutslippssamfunnet. – Vi har de aller beste forutsetninger for å kunne spille en nøkkelrolle her, og skape større verdier for eiere og samfunn, sier Agder Energis konsernsjef Steffen Syvertsen. – Men da må vi tenke kreativt, nytt – og evne å handle i tide!

3.png

– Vi må tenke kreativt, nytt og evne å handle i tide, mener konsernsjef Steffen Syvertsen.

Han viser blant annet til det globale olje- og gasselskapet Eni og den norske private equity-investoren HitecVision, som nylig etablerte joint venture-selskapet Vårgrønn der ambisjonen er å utvikle, bygge, drive og finansiere grønne energi- og infrastrukturprosjekter i det nordiske markedet. Aker børsnoterte Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture i 2020. Equinor satser også på det fornybare, på havvind og på hydrogen, og vil bli et klimanøytralt konsern innen 2050.

SEKTORKOBLING

 –  Denne utviklingen beviser at nå skjer det, det som mange har snakket om lenge. Og det skjer med stor fart og kraft. Vi mener dette gir oss veldig spennende muligheter. Ikke minst i lys av at storkapitalen nå satser grønt.

 

– Vi ser for øvrig en tydelig sektorkobling, der energi, fornybar energi og teknologi samles. Konkurransen kommer til å bli tøffere, og det blir nødvendig å bygge store, robuste enheter for å delta og lykkes i denne omstillingen.

 

  • Mer her har jo dere vært tidlig ute, jeg tenker på Electric Region Agder. Sammen med fylkeskommunene, kommunene og næringslivet har dere tatt mål av dere til å gjøre Agder fullelektrisk på 100 % ren energi innen 2030. Her er dere ledende i verden, men ser du noen utfordringer?

 

– Ja, vi har noen unike fortrinn i Norge, som vi arbeider med å utvikle. Vi har bare fornybar energi, og mer enn vi trenger selv, særlig i vår region. Vi har fleksibel vannkraft, vi har gode kraftforbindelser til utlandet, og vi har lave kraftpriser. Våre systemkostnader er lavere enn hos andre som forsøker å ta den fornybare kraften i bruk. Vi har et godt nett og erfaring med prosessindustri.

 

– Dette gir oss fordeler vi må utnytte nå, i den grønne omstillingen. Derfor Electric Region Agder, det vi gjør her vil være en modell for andre.

 

– Utfordringene er mer knyttet til at mange vil sette agendaen. Noen er mer opptatt av enkeltprospekter og mindre piloter enn konkrete, store prosjekter. Mange sier de riktige tingene, men evnen til å prøve og tørre er ikke like godt utviklet. Agder Energi forsøker å tenke nytt blant annet ved å bygge batterifabrikk på Sørlandet. Selv om vi er store, er vi ikke store nok. Vi må samarbeide med de som har tilstrekkelig kapital, noe vi gjør for  å realisere prosjekter som Morrow Batteries.

 

SILOTENKING

Han understreker at samarbeid på tvers av siloene er viktig, samarbeid mellom det offentlige, kommuner, privat kapital, næringsliv og akademia er en forutsetning for å løfte frem mulighetene. Denne type samarbeid står i fokus i Electric Region Agder.

 

  • En helt annen problemstilling: Hva med nærhet til kundene og kundelojalitet, hva tenker du her, og hvordan arbeider dere for å tilfredsstille kundene?

 

– Mange kraftselskaper undervurderer viktigheten av å være nær kundene. Mange har sågar solgt kundene, til Fjordkraft eller til Fortum. Her tenker vi annerledes. Vi prioriterer kundene våre, og ser gjennom undersøkelser at vi ligger på topp i Norge i lojalitet. Vi har også de mest fornøyde kundene, men forstår at vi må være offensive for å beholde denne posisjonen.

 

 – Vi forvalter i dag over 20TWh for våre kunder. Fremover vil vi utnytte muligheten som ligger i å være i hele verdikjeden Det er klart vi må være konkurransedyktige på pris, men vi ser også at det å forvalte kraften for kundene blir viktigere, først og fremst i bedriftsmarkedet.

 

– Nylig lanserte vi Oss Energi sammen med Glitre Energi. Gjennom dette selskapet vil vi gjøre hjemmet intelligent. Og vi har etablert Vibb. Hensikten med Vibb er å skape et levedyktig strømselskap på kundens premisser, rett og slett en heldigital kundefront. Lokketilbud, bindingstid og telefonselgere hører steinalderen til.

 

Steffen Syvertsen mener at den tøffe konkurransen om strømkundene i Norge, gjør at aktørene må være offensive, tenke nytt og utvikle nye og kundenære løsninger.

 

– Vi har et robust kraftsystem, vi kan bruke Norge som laboratorium, og så ekspandere i nye markeder ute.

 

  • Et dilemma i dagens marked er å få skaffet et tilstrekkelig antall kunder for nye tjenester. Vi gjør mye smart her hjemme, men vi er for få nordmenn. Er der noen vei videre annet enn å ekspandere med digitale kundeløsninger til utlandet?

 

– Generelt vil jeg si at vi ikke har vært flinke nok til å tenke internasjonalisering i virksomhetene våre. I Agder Energi mener vi at det har vært riktig å gå ut, og vi har fått det bra til i Norden. Vi gjorde også et oppkjøp i Tyskland, men det har vært mer krevende som følge av reguleringer og endringer i reguleringsregimet. Vårt fokus er på å forfølge business der vi har konkurransefortrinn. Men som alltid i business, vi lærer av våre feil, og blir bedre neste gang. Uten å delta i et større kundemarked er det begrenset hva vi kan få til. 

 

 

PARTNERSKAP ER VIKTIG

 

Konsernsjefen mener partnerskap hører med for å utvikle kundegrensesnittet – både for å vokse, og for å kunne tilby kundene et bredere spekter av tilbud. Otovo er en eksklusiv partner for solenergi på Sørlandet, og gjennom True Energy har Agder Energi lansert en ny løsning for elbillading styrt gjennom en avansert app med fokus på enkelhet, pris og klima.

 

– Gjennom samarbeidet med COOP har LOS fått 45 000 nye kunder, og det er vi veldig fornøyd med. Å vokse organisk er vanskelig i denne bransjen, vår partnerstrategi gir bedre resultater for begge parter.

 

  • Hvis vi ser fremover, hvordan ser du for deg eierstrukturen i den norske kraftbransjen om fem år?

 

– Hvis vi skal være konkurransedyktige og være med å utvikle energisystemet, er selskapstørrelse et av suksesskriteriene. Det er bakgrunnen for dialogen vi nå har med Glitre Energi.

 

– Det som er bra med vår bransje, er at vi har langsiktige og solide eiere som ønsker å utvikle oss. Utfordringen er at de ikke kan fylle på med kapital, den er vi derfor nødt til å finne andre steder. Det er et paradoks at det er italienske oljeselskaper og gamle oljebaroner som har pengene som skal til for å utvikle nye muligheter i kraftmarkedet.

 

 

– Ja til sektorkobling, nei til silotenking. Dette er viktige forutsetninger for forretningsutvikling i dag.

– Med Elektriske Agder skaper vi en modell for smarte energiløsninger som vi alle kan lære av og selge inn i andre markeder.

– Vi som sitter på kompetansen og kapasiteten, burde tatt en enda større del i mange av de nye initiativene som kommer. Med vannkraften som ryggraden i energisystemet, kan vi få til veldig mye. Når det skal bygges havvind i Nordsjøen for 30 mrd. er det få kraftselskaper som evner å gjøre det alene. Vi må derfor samarbeide, og få opp farten, sier Steffen Syvertsen til slutt.

 

2.png

– Ja til sektorkobling, nei til silotenking. Dette er viktige forutsetninger for forretningsutvikling i dag.

1.png

– Med Elektriske Agder skaper vi en modell for smarte energiløsninger som vi alle kan lære av og selge inn i andre markeder.

4.png

 

 

Agder Energi er finansiell partner i Smart Energy Network. Smart Energy Networks misjon er å inspirere til forandring. Les mer her.

bottom of page