top of page

Medlemsmøte:

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

– MILJØVENNLIG, JA. TEKNISK MULIG, JA. LØNNSOMT, TJA...

ABSOLUTT NØDVENDIG I ET SÅRBARHETSPERSPEKTIV!

Når:   17. september – 09.00 til 10.30 (digitalt møte)

Hvor: Webinar (link blir sendt ut til de som har meldt seg på)

Nedenfor kan du se opptak av hele møtet

Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling. Hydrogen er kanskje det mest ultimate drivstoffet for fremtiden. Vi snakker om grått hydrogen, blått hydrogen og grønt hydrogen, hvilken av disse blir vinneren? EU har med sin grønne giv lagt grunnlaget for at hydrogen vil få større plass i energisystemet enn hva mange trodde for kort tid tilbake. Den norske regjeringen skal før sommeren legge frem sin nye hydrogenstrategi. Selv IEA mener at koronakrisen gir hydrogen nye muligheter. Og de som snakker om at hydrogen er viktig i et sårbarhetsperspektiv, har fått nye og sterke argumenter de siste månedene. Ja, timingen for hydrogen har aldri vært bedre. Velkommen til Smart Energy Networks møte.

Hydrogen som energibærer står altså på agendaen på dette nettverksmøtet. Vi har invitert de mest sentrale aktørene her hjemme – for å gi sine siste oppdateringer samt dele sine tanker om hvordan den nære fremtid vil se ut, og hva som kreves av infrastruktur og tekniske løsninger.

 

Dette medlemsmøte blir pga. corona-situasjonen gjennomført som et digitalt møte for partnere og medlemmer 17. september kl 09.00 til 10.30. Innlederne møtes fysisk og hele seansen vil inngå i opptak under Oslo Innovation Week 24. september kl 12.00 – 13.00, registrering via https://oiw.no/.

På møter disse innlederne:

PROGRAM

 

 

09.00: Velkommen – Ragnvald Nærø, daglig leder Smart Energy Network.

Hydrogen kan dekke opptil 10 % av det globale energibehovet og danner fundamentet for nye grønne verdikjeder.

Vi snakker om grått, blått og grønt hydrogen, hva er mest interessant? Hvilke muligheter har Norge for hydrogenproduksjon, og hvilke nye typer utstyrsproduksjon kan vi se for oss de neste 10 årene? Er det mulig å bygge opp en norsk hydrogenindustri?

 

  • Innleder: Øystein Ulleberg, Principal Scientist at IFE (Institutt for energiteknikk/Director FME MoZEES.

Produksjon av hydrogen fra naturgass med karbonfangst og lagring kan også være nøkkelen til å bevare norsk gass som en verdifull ressurs i en lavkarbonfremtid.

Equinor mener det kan hjelpe kunder i kraft-, varme- og transportsektoren med å redusere utslippene sine, ved å gjøre naturgass om til rent hydrogen. Blått hydrogen er ennå på et tidlig stadium, men fremtidsmulighetene er enorme.

  • Innleder: Per Sandberg, Senior Advisor, Business Development, Equinor

I 2024 vil flytende hydrogen være tilgjengelig for kommersiell skipsfart i Norge.

 

Nylig fikk to prosjekter støtte fra Pilot E til å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen. BKK, Equinor og Air Liquide står bak det ene konsortiet. I første omgang vil de arbeide med maritim sektor, men på sikt også tungtransport og industri.

  • Innleder: Bjørn Sundland, direktør forretningsutvikling i BKK.

Det andre konsortiet, Hellesylt Hydrogen Hub, som er ledet av det nystiftede selskapet Norwegian Hydrogen AS vil konsentrere seg om å etablere en funksjonell og kommersielt bærekraftig verdikjede for hydrogen på Nord-Vestlandet. Bak Norwegian Hydrogen står Flakk Gruppen, Hexagon Composites, Tafjord Kraftproduksjon, Tryggestad Finans og Eiendom og Astanel.

  • Innleder Jan Arild Roppen, daglig leder Norwegian Hydrogen.

NEL har alltid vært tidlig ute, har hele verden som arena og konsentrerer sin virksomhet om å rendyrke hydrogen som energibærer.

 

NELs aller siste prosjekt er vannelektrolyse og kobling opp mot PV-systemer, demoprosjekt i gang i Australia.

  • Innleder: Bjørn Simonsen, VP Investor Relations and Corporate Communication, NEL.

What´s next? Flytende hydrogenproduksjon i tilknytning til eksisterende offshore infrastruktur samt flytende anlegg av sol-, vind-, og bølgeenergi ...

Tanker og refleksjoner om fremtiden basert på hydrogen som energibærer.

  • Innleder: Birgit M. Liodden, Founder & CEO The Ocean Opportunity Lab.

Refleksjoner

  • Espen Barth Eide, energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

PANELDISKUSJON

  • Øystein Ulleberg, Espen Barth Eide, Birgit M. Liodden og Per Sandberg.

10.30: Slutt

1.png
No events at the moment
bottom of page