Medlemsmøte:

HYDROGEN SOM ENERGIBÆRER

– MILJØVENNLIG, JA. TEKNISK MULIG, JA. LØNNSOMT, TJA...

ABSOLUTT NØDVENDIG I ET SÅRBARHETSPERSPEKTIV!

Når:   17. september – 08.30 til 13.00

Hvor: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen allé 1, Oslo

Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling. Hydrogen er kanskje det mest ultimate drivstoffet for fremtiden. Vi snakker om grått hydrogen, blått hydrogen og grønt hydrogen, hvilken av disse blir vinneren? EU har med sin grønne giv lagt grunnlaget for at hydrogen vil få større plass i energisystemet enn hva mange trodde for kort tid tilbake. Den norske regjeringen skal før sommeren legge frem sin nye hydrogenstrategi. Selv IEA mener at koronakrisen gir hydrogen nye muligheter. Og de som snakker om at hydrogen er viktig i et sårbarhetsperspektiv, har fått nye og sterke argumenter de siste månedene. Ja, timingen for hydrogen har aldri vært bedre. Velkommen til Smart Energy Networks møte.

Hydrogen som energibærer står altså på agendaen på dette nettverksmøtet. Vi har invitert de mest sentrale aktørene her hjemme – for å gi sine siste oppdateringer samt dele sine tanker om hvordan den nære fremtid vil se ut, og hva som kreves av infrastruktur og tekniske løsninger.

 

Dette nettverket er for partnere, medlemmer og etter personlig invitasjon. Antall deltakere er begrenset til ca. 50.  Registrer din deltakelse ved å benytte påmeldingslinken som følger denne personlige invitasjonen.

På dette nettverksmøtet vil du møte disse innlederne:

PROGRAM

 

08.30: Registrering – Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen allé 1, Oslo

09.00: Velkommen

 

09.05:

 

Hydrogen kan dekke opptil 10 % av det globale energibehovet og danner fundamentet for nye grønne verdikjeder. Vi snakker om grått, blått og grønt hydrogen, hva er mest interessant? Hvilke muligheter har Norge for hydrogenproduksjon, og hvilke nye typer utstyrsproduksjon kan vi se for oss de neste 10 årene? Er det mulig å bygge opp en norsk hydrogenindustri?

 

  • Innleder: Øystein Ulleberg, Principal Scientist at IFE (Institutt for energiteknikk/Director FME MoZEES.

 

09.30:

 

Produksjon av hydrogen fra naturgass med karbonfangst og lagring kan også være nøkkelen til å bevare norsk gass som en verdifull ressurs i en lavkarbonfremtid. Equinor mener det kan hjelpe kunder i kraft-, varme- og transportsektoren med å redusere utslippene sine, ved å gjøre naturgass om til rent hydrogen. Blått hydrogen er ennå på et tidlig stadium, men fremtidsmulighetene er enorme.

 

  • Innleder: Per Sandberg, Senior Advisor, Business Development, Equinor.

09.50:

 

I 2024 vil flytende hydrogen være tilgjengelig for kommersiell skipsfart i Norge. Nylig fikk to prosjekter støtte fra Pilot E til å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen. BKK, Equinor og Air Liquide står bak det ene konsortiet. I første omgang vil de arbeide med maritim sektor, men på sikt også tungtransport og industri.

  • Innleder: Bjørn Sundland, direktør forretningsutvikling i BKK.

Det andre konsortiet vil konsentrere seg om hydrogen som energibærer for utslippsfri cruise- og fergetrafikk i Geirangerfjorden. Bak dette konsortiet står Hexagon Composites og Hyon, en join venture mellom NEL, Hexagon og svenske PowerCell.

 

  • Innleder Jan Arild Roppen, daglig leder Norwegian Hydrogen.

 

10.30: PAUSE

 

11.00:

 

Nå legges grunnlaget for en helhetlig norsk satsing og etablering av en hydrogeninfrastruktur for havrommet!

 

  • Innleder: Stein Kvalsund, daglig leder Ocean Hyway Cluster.

 

11.20:

 

NEL har alltid vært tidlig ute, har hele verden som arena og konsentrerer sin virksomhet om å rendyrke hydrogen som energibærer. NELs aller siste prosjekt er vannelektrolyse og kobling opp mot PV-systemer, demoprosjekt i gang i Australia.

 

  • Innleder: Bjørn Simonsen, VP Investor Relations and Corporate Communication, NEL

 

11.40:

 

What´s next? Flytende hydrogenproduksjon i tilknytning til eksisterende offshore infrastruktur samt flytende anlegg av sol-, vind-, og bølge-energi...  Tanker og refleksjoner om fremtiden basert på hydrogen som energibærer.

 

  • Innleder: Birgit M. Liodden, Founder & CEO The Ocean Opportunity Lab.

 

12.00: Refleksjoner

  • Espen  Barth Eide, energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet

 

12.15: Next steps for Smart Energy Network?

 

12.30: Lunsj

 

Upcoming Events
Webinar: The Importance of Business Development and a Glimpse of Smart Mobility in Scandinavia
Mon, Aug 31
Webinar
Aug 31, 9:00 AM – 10:00 AM GMT+2
Webinar
This Webinar will be presented in 4 parts
Medlemsmøte: Hydrogen som energibærer
Thu, Sep 17
Advokatfirmaet Selmer AS
Sep 17, 8:30 AM – 1:00 PM GMT+2
Advokatfirmaet Selmer AS, Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo, Norge
Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling. Hydrogen er kanskje det mest ultimate drivstoffet for fremtiden. Vi snakker om grått hydrogen, blått hydrogen og grønt hydrogen, hvilken av disse blir vinneren? EU har med sin grønne giv
Workshop: Techno Scouting in Israel
Mon, Oct 12
Tel Aviv
Oct 12, 12:00 AM GMT+2 – Oct 15, 12:00 AM GMT+2
Tel Aviv, Tel Aviv, Israel
In Tel Aviv there is more innovation taking place in a concentrated area than anywhere else. This is where all the bigger companies in the world establish their new R&D centers. And this is where Smart Energy Network will arrange an exclusive techno scouting workshop.
Medlemsmøte: Neste generasjon digitale løsninger i energisystemet
Thu, Nov 19
Advokatfirmaet Selmer AS
Nov 19, 8:30 AM – 1:00 PM GMT+1
Advokatfirmaet Selmer AS, Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo, Norge
Digitaliseringen i samfunnet skyter fart og påvirker alle samfunnssektorer og alt liv. Med målsetting om å elektrifisere Norge 100 % gir dette nye muligheter. Dagens måte å jobbe på blir utfordret av ny teknologi.
Studietur: Kina -Hvordan vil utviklingen i Kina endre energibransjen, hva er det siste nye - og hva kan vi lære og ta me
2021: Tid er ikke bestemt enda
Shenzhen
2021: Tid er ikke bestemt enda
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, Kina
Straks det er mulig å reise, vil Smart Energy Network arrangere en studietur til Kina. Hovedtema for turen er å se på hvordan Kina endrer energibransjen.
Studietur: Seattle - møte de store techselskapene
2021: Tid er ikke bestemt enda
Seattle
2021: Tid er ikke bestemt enda
Seattle, Seattle, Washington, USA
Straks det vil være mulig å reise, planlegger vi å gjennomføre studieturen til Seattle. Nå registrerer vi interessen.

Smart Energy Network AS

Org: 919 824 581

CEO Ragnvald Nærø

ragnvald@naero.no

Tel: +47 900 80 303

Forskningsparken

Smart Energy Network

Gaustadaleen 21

0349 OSLO