top of page

OPPSUMMERING FRA MEDLEMSMØTET 22. SEPTEMBER 2022

OM «ENERGISK INNOVASJON» - og mye mer

 

Professor Christine B. Meyer fra Norges Handelshøyskole innledet om «Innovasjonskapasitet», som er navnet på den siste boken som er utgitt om innovasjon i Norge.

 

Tema for møtet var innovasjon, nytenking, nyskaping, transformasjon, omstilling og endringsledelse. Alle kjente begreper, men som på dette medlemsmøtet ble presentert med ulike innfallsvinkler; fra akademiske tilnærminger til konkrete eksempler fra kraftbransjen – i tillegg til dypdykk i den interessante og bærekraftige omstillingen som skjer i skips- og luftfarten.

 

Skjermbilde 2022-09-29 kl. 12.38.48.png

INNOVASJON HANDLER OM EVNEN TIL Å FORNYE SEG OVER TID

 

Innleder: Christine B. Meyer, professor i strategi og ledelse, NHH

Sammen med Inger Stensaker, Rune Bjerke og Anne Cathrin Haueng har Christine B. Meyer gitt ut boken «Innovasjonskapasitet», og det er fra denne boken vi fikk høre hvordan man kan drive med innovasjon i godt etablerte bedrifter. Boken inneholder gode caser, for eksempel Dongs/Ørsteds fullstendige transformasjon fra olje og gass til grønn verdiskaping, der selskapet i børsverdi konkurrerte med Equinor for litt tilbake.

 

Fremtiden er usikker, men vi ønsker og må innovere likevel. Hvordan? Det er viktig å balansere det man allerede gjør (og som man tjener mye på) med det nye. Et viktig poeng Meyer trakk frem, er at man ikke må bli for utålmodig. Innovasjon er et sjansespill. Det er ikke sikkert man lykkes, man kommer til å feile, og det krever ressurser. Men med innovasjonskapasitet i bedriften har man mulighet til å gripe de sjansene som kommer, sa Meyer. Innovasjonskapasitet må bygges opp langsiktig og systematisk over tid, litt som en muskel. Og så er det ok å treffe markedet med det man gjør. Meyer siterte til slutt Kjetil André Aamodt: «Jo mer jeg trener, jo mer flaks har jeg.»

 

Link til presentasjonen finner du her.

 

Innlegget kan du se nedenfor.

FRA BKK TIL EVINY

 

Innleder: Ingrid von Streng Velken, konserndirektør Eviny

 

Å gå fra et tradisjonelt kraftselskap som kun dyrker sin 100 år gamle historie til en virksomhet som skaper nye forretningsområder, tar nødvendigvis litt tid. Den følelsen Ingrid von Streng Velken har kjent mest på gjennom transformasjonen selskapet er inne i, er «om vi gjør nok, om vi tør nok», som hun sa. Hun tok utgangspunkt i at det er viktig for Eviny å stå på skuldrene til en stolt tradisjon og historie. I tillegg la hun stor vekt på at de ansatte er motivert, og at det godt samhold i bedriften.

I Eviny er innovasjon og utvikling et eget forretningsområde, der målet er, ja, nettopp: å skape mer business. Og det har båret frukter. «Vi har skapt nye løsninger for alt fra elbillading, til landstrøm og mobil energi,» sa von Streng Velken. Eviny har også et investeringsselskap hvor de kan investere og ta minoritetsposisjoner i selskaper. Målet med investeringene er ikke nødvendigvis at de skal bli en del av Eviny, men at det skal gjøre Evinys produkter og prosesser bedre. Hun understreket også at det er viktig å tørre å jobbe i partnerskap.

Hva er suksesskriteriene?

  • En fornyelsesmaskin på topp, som får det gamle og det nye til å føle seg sett

  • Et behov for endring som for mange nå er å møte klimakrisen

  • «I love you»-kultur: Ansatte skal også ha det gøy på jobben, og man bør kjenne seg trygg.

 

Link til presentasjonen finner du her.

 

Innlegget kan du se nedenfor.

WILH. WILHELMSEN TAR GREP OG SATSER GRØNT

 

Innleder: Christian Berg, CFO Wilh. Wilhelmsen

 

Wilhelmsen har alltid vært på en reise. Og nå er de på en reise inn i en karbonfri fremtid, med visjonen «Shaping the maritime industry» og med et tydelig mål om å sitte i førersetet. «Vi opplever også at det er lett å motivere de ansatte med en så tydelig retning. Vi skal være klare når det skjer,» sa Christian Berg.

 

Wilhelmsen jobber i hele verdikjeden, og har alltid jobbet sammen med noen. «Om det er partnere, leverandører eller kunder, vi dyrker samarbeid,» sa Berg. «Noen ganger går det dårlig, men det kan man reise seg fra. Norge er en test-bed for mye som skjer, og det må vi utnytte for eksempel med ammoniakk og hydrogen.»

Link til presentasjonen finner du her.

 

Innlegget kan du se nedenfor.

CASE MASSTERLY – SELVKJØRENDE, UTSLIPPSFRIE SKIP ER BLITT EN REALITET

Innleder: Jon L. Nordgard, forretningsutvikler Massterly

 

 

I dag opererer Massterly det selvkjørende skipet Yara Birkeland, men selskapet har flere prosjekter for kunder som ASKO, Reach Subsea, Ekornes og DB Schenker som er nært forestående å bli realisert.

Massterly er en joint venture mellom Wilh. Wilhelmsen og Kongsberg, og opererer autonome skip som styres fra selskapets kontrollrom i Horten. Data fra sensorer rundt om på skipet samles for å gi en virkelighetsforståelse om hva som skjer på og rundt skipet. Norge har alle forutsetninger for å ta en lederrolle med selvkjørende skip, mente Nordgard.

 

At skipene blir autonome er ikke et mål i seg selv, det er kun et verktøy for å oppnå andre gevinster som reduserte kostnader og utslipp. Et eksempel er at skipene kan være mye mindre fordi man ikke trenger plass til mannskap/lugarer og spiserom m.m, evt. at man får plass til mer gods. Autonome skip kan også åpne dørene for ammoniakk som er en giftig gass, og som dermed gir økt risiko for besetningen på et skip.

 

Link til presentasjonen finner du her.

 

Innlegget kan du se nedenfor.

CASE «ULSTEIN THOR» – UTSLIPPSFRITT, MOBILT KRAFTVERK TIL SJØS

       

Innleder: Øyvind Gjerde Kamsvåg, sjefdesigner Ulstein Group

 

Ulstein Groups visjon er «Turning vision into reality», men for å oppnå det er de avhengig av kunder som tør og vil. «Thor» er et skip som planlegges bygget med et mini-thorium-kraftverk om bord som sørger for utslippsfri fremdrift. En slik løsning gir enorme muligheter for den maritime industrien som er på jakt etter grønne, alternative drivstoffkilder. Saltsmeltereaktorer er sikre, effektive og operativt utprøvde løsninger i dag, sa Gjerde Kamsvåg (bildet under).

 

Det nye skipet «Thor» skal levere langs de 3 R-er:

  • Replenishment: «Thor» generer energi ved hjelp av thorium. Skipet kan også dele energien sin med andre skip, og være en mobil ladestasjon.

  • Research: «Thor» er utstyrt med både tørr- og våtlab og mer som trengs for å drive med forskning i arktiske områder.

  • Rescue: «Thor» er en introduksjon av infrastruktur som er mobil og kan plasserers hvor som helst i verden (langs kysten). For eksempel kan «Thor» forsyne katastrofeområder eller andre sårbare områder med energi.

 

Link til presentasjonen finner du her.

 

Innlegget kan du se nedenfor.

AVINOR – FØRST I VERDEN MED HELELEKTRISK INNENRIKS LUFTFART – ER DET MULIG, OG HVORDAN SKAFFE NOK STRØM?

Innleder: Olav Mosvold Larsen, leder bærekraft Avinor

 

Olav Mosvold Larsen kunne fortelle at vi reiser mye mer enn i 1990, men flyene har også blitt mye mer effektive. For eksempel har utslippene fra innenriks luftfart stått stille de siste 30 årene, men det er fordi utslippene per passasjer er blitt halvert. Gjennomsnittsnordmannen har én innenlandsreise (T/R) og én utenlandsreise (T/R) i året, dvs. at de fleste flyr lite, det er noen få som flyr mye, sa Mosvold Larsen.

Avinors visjon er: Først i verden med elektrifisert innenriks luftfart. Med et mål om at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050. Det innebærer også å se på seg selv. Avinor arbeider nå med hvordan konsernet kan kutte utslipp i egen drift og klargjøre flyplassene for fly med andre energibærere. En viktig oppgave er å kartlegge energibehovet for alle flyplassene og stille seg i «køen» til nettselskapene.

 

Elektrifisering av fly er mulig i Norge fordi vi har korte avstander mellom mange av våre flyplasser i kortbanenettet. For at det kan skje, må infrastrukturen være på plass og et enormt økosystem rundt må tilrettelegges for det. Hvor mye elektrisitet trenger luftfarten? I dag bruker innenriks luftfart 5TWh fra fossile energikilder. Med en effektiviseringsgevinst ser vi at det ikke er snakk om mye energi, det er kapasitet i korte tidsrom som er utfordringen.

 

Link til presentasjonen finner du her.

 

Innlegget kan du se nedenfor.

Noter at neste medlemsmøte er foreløpig planlagt til 17. november i Oslo fra kl. 12 til 16. Programmet er under utarbeidelse, og invitasjonen blir sendt i god tid.

Arbeidstittel for neste medlemsmøte er: ETT ÅR MED ENERGIKRISE – HVA NÅ? Innledningene vil ha fokus på løsninger for å redusere prisnivået, men også på nye forretningskonsepter som har dukket opp og er under utvikling.

 

bottom of page