top of page

OPPSUMMERING FRA MEDLEMSMØTET 16. FEBRUAR 2023

NYE TANKER OG NYE ENERGILØSNINGER

- der kreativ og smart bruk av teknologi utfordrer det kjente og etablerte

Skjermbilde 2023-02-28 kl. 21.32.45.png

Idéer som før ble karakterisert som ren fantasi og urealistiske, er i dag mulig å realisere. Kreativitet og smart teknologi utfordrer etablerte og kjente løsninger.

SENTRALE SPØRSMÅL SOM BLE REIST PÅ SMART ENERGY NETWORKS MØTE: HVORFOR KAN JEG IKKE REISE KOLLEKTIV DIT JEG VIL, NÅR JEG VIL? HVORFOR KAN IKKE EN VINDTURBIN ROTERE VERTIKALT RUNDT SIN EGEN AKSE? HVORFOR KAN IKKE NAF BLI ET STRØMSELSKAP? HVORFOR KAN IKKE VARMEN I GRUNNEN, SOM ER GRATIS, UTNYTTES BEDRE? HVORFOR KAN VI IKKE UTNYTTE VANNVEIEN BEDRE TIL MILJØVENNLIG TRANSPORT?

Dette nettverksmøtet ble organisert som en workshop med diskusjon og meningsutveksling rundt robusthet, kvalitetssikring, skalering og behovet for investeringer. Både start-up-selskaper og etablerte virksomheter ble presentert, og deltakerne fikk rollen som «engle-investorer» og måtte svare på følgende spørsmål:

 

1. Tror jeg på denne ideen?

2. Hvorfor, hvorfor ikke?

3. Hva må til for at ideen skal bli realitet?

4. Hvor mye er jeg villig til å satse av midler for at denne energiløsningen skal kunne kommersialiseres?

 

Det ble mange gode diskusjoner i gruppene, og «pengene» satt løst.

PÅ TIME MAGAZINS NYLIG PUBLISERT LISTE OVER VERDENS VIKTIGSTE PROSJEKTER «SOM FORANDRER HVORDAN VI LEVER», STÅR HYKE – ET SELSKAP SOM LEVERER UTSLIPPSFRI, URBAN OG SELVKJØRENDE SJØTRANSPORT. NÅ SKAL LØSNINGEN TESTES PÅ GLOMMA I FREDRIKSTAD.

Innleder: Bjørn Utgård, CEO Hydrolift Smart City Ferries (Hyke).

 

Det er et uutnyttet potensial for transport i mange byer, og den transporten går på vannet. Hyke ser på fremtidens mobilitet og mener at autonom elektrisk vannbåren transport er veien å gå. De vil etablere et nettverk av mange små ferger for å kutte kostnader, men ha høyere frekvens. De tenker stort og har lyst til å gjøre noe med mangelen på standardisering innen ferger – i dag har hver by hvert sitt system. Målet er 20 millioner reiser i 2030. Utgård presiserte også at buss og ferger ikke er konkurrenter, det er bilkjøring vi vil få bort. I sommer skal de teste i Fredrikstad og har flere prosjekter på gang i flere norske byer og i utlandet, blant annet Miami.

Forumet syns ideen er interessant, at timingen er riktig samt at skalerbarheten er stor.

Link til presentasjonen finner du ved å klikke her. Video fra fremføringen kan du se nedenfor.

 

 

 

KAN NAF STARTE ET NYTT STRØMSELSKAP I NORGE? FORRETNINGSIDÉEN ER Å TILBY TEKNOLOGI SLIK AT MEDLEMMENE KAN LADE ELBILEN NÅR STRØMMEN ER BILLIG, OG BENYTTE ELBILENS BATTERIET I EGEN HUSHOLDNING NÅR STRØMMEN ER DYR.

Innleder: Stig Skjøstad, adm.dir. i Norges Automobil Forbund.

 

NAF har 500.000 medlemmer i Norge og er en del av et stort internasjonalt nettverk som nå skal gå fra fossil til elektrisitet. De er opptatt av mennesker og menneskers flaskehalser i hverdagen. Nå leker de med ideen om NAF kan starte et nytt strømselskap? Kan NAF bidra med stabilitet i strømnettet gjennom de 250.000 fullelektriske bilene medlemmene deres eier ? De ser på om de kan tilby teknologien som gjør at husholdninger kan nyttiggjøre seg av bilbatteriet i egen bolig, lade når det er billig, og levere strøm til nett når det er mest lønnsomt. De har en medlemsmasse som er opptatt av forbruk og økonomi, og har stålkontroll på forbruk per kilometer. Nå har man kommet i en situasjon hvor hus og bil går på samme drivstoff. Det er interessant.

Forumet tror det helt klart kommer til å bli mer bruk av V2G framover, men er usikker på hvilken rolle NAF kan ta inn i det.

Video fra fremføringen kan du se nedenfor.

WORLD WIDE WIND HAR LANSERT EN HELT NY VERTIKAL FLYTENDE VINDTURBIN – ENKLERE, FÆRRE KOMPONENTER, BILLIGERE Å PRODUSERE, LAVERE TYNGDEPUNKT, STØRRE BRUK AV GJENVINNBART MATERIALE OG MINDRE MILJØKONSEKVENSER ...

 

Innleder: Elsbeth Tronstad, tidligere statssekretær i UD og leder samfunnskontakt World Wide Wind.

 

World Wide Wind har store planer for offshore flytende vind. Det er både nødvendig og en stor mulighet. De tror potensialet er mye større enn analysene skulle tilsi. Med sine vertikale vindturbiner ønsker de å hente ut mer energi og gjøre det billigere enn dagens flytende havvind. Inspirasjonen for turbinen er fra krengende seilbåter, og har 2 sett med turbinblader som roterer mot hverandre. Generator er plassert på bunn. Vindmøllen bygges i resirkulerbare materialer med en kjerne av limtre med aluminium rundt. Målet er at en vindmølle skal ha en kapasitet på inntil 40 MW til en pris på 50 USD/MW. I dag jobber de med å få utplassert den første prototypen i Østersjøen.

Forumet heier på all innovasjon som kan gi mer energi, også denne.

Link til presentasjonen finner du ved å klikke her. Video fra fremføringen kan du se nedenfor.

BERGVARME FRA DYPERE ENERGIBRØNNER HAR ET ENORMT UUTNYTTET POTENSIAL I NORGE. TEKNOLOGIEN ER MODEN, KONKURRANSEDYKTIG, EVIGVARENDE OG KAN LETT SKALERES OPP. GTML HAR LØSNINGEN.

Innleder: Thor Erik Musæus, adm. dir i GTML.

GTML borer etter bergvarme fra dype energibrønner. Bergvarme sammen med en varmepumpe kan man frigi 30 TWh som i dag brukes til oppvarming. Dette gjennom at man med en bergvarme-varmepumpe trenger 1 kWh elektrisitet til 4 kWh varme, sammenliknet med en panelovn som er én-til én. Teknologien er interessant, men den er lite kommunisert – ikke nevnt i energikommisjonen engang! Teknologien plager ikke folk, ingen ser den fordi det bare er et lite hull i bakken. Det er heller ingen utslipp.

GTML tenker at det er realistisk å kunne hente 10 TWh på 10 år. De leverer komplette anlegg B2B, og har et nordisk perspektiv. Investeringen kan brukes til både kjøling og oppvarming, kan redusere strømkostnadene med 60-80% og har en betalingstid på 5-10 år. Rimelig, ren, langvarig, skalerbart, innovativ og urban. 

Forumet mener at kommunikasjonsinnsatsen må øke for å få frem det lønnsomme potensialet i bergvarme.

Link til presentasjonen finner du ved å klikke her. Video fra fremføringen kan du se nedenfor.

ER DET MULIG Å LAGE ET NYTT OG BEDRE KOLLEKTIVSYSTEM SOM BEVARER BYBILDET, KUTTER UTSLIPP, STØY OG KOSTNADER, OG SOM BRINGER DE REISENDE DIT DE VIL, NÅR DET VIL?

Innleder: Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister, forretningsutvikler i Seabokers Group og daglig leder i Seabrokers Fundamentering som nylig lanserte JIBI.

 

Jibi er inspirert av Elon Musks “the boring company”. Og mener at miljøbelastning, energibruk og mobilitet må finne en ny balanse. Hvis de nye løsningene er dyrere enn den gamle så får man ikke et grønt skifte. Jibi mener løsningen er et nettverk miljøvennlige kollektivtrasé under bakken for mikromobilitet. Ved å bore tuneller som kan koble sammen hovedtraséer i det eksiterende kollektiv nettet, skal de forbedre kollektivtilbudet i byene. På disse dedikerte kollektivtraseene skal autonome kjøretøy frakte passasjerer dit de trenger å dra, og frekvensen skal være tilpasset folks behov. Små tuneller er mye enklere å bygge en store, og det vil derfor ikke bli for dyrt. Kunne løst Fornebubanen til en fjerdedel av prisen.  Man kan også frakte varer i tunellene. Med denne løsningen kan man lage byer hvor man ikke trenger kjøre bil. Norge har alle forutsetninger for å lykkes med en slik løsningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forumet syns det høres interessant ut, og konkluderte med å invitere Solvik-Olsen tilbake om litt.

Link til presentasjonen finner du ved å klikke her. Video fra fremføringen kan du se nedenfor.

 

Skjermbilde 2023-02-28 kl. 22.02.03.png
bottom of page