top of page

OPPSUMMERING FRA MEDLEMSMØTET 20. APRIL 2023

VI STILTE SPØRSMÅLET

OM KJERNEKRAFT OG AI HØRER SAMMEN?

KONKLUSJON: SMR-reaktorer og kunstig intelligens vil lage nye spilleregler for energisystemet

Skjermbilde 2023-05-01 kl. 09.29.09.png

Plutselig snakkes det om at småskala kjernekraft og OpenAI vil skape nye muligheter for reduserte klimautslipp og smart energibruk.

Småskala kjernekraft og OpenAI er begreper som det siste halvåret har fått mye oppmerksomhet. Så også på dette medlemsmøtet der sammenhengen mellom kjernekraft og kunstig intelligens ble viet stor oppmerksomhet. Først fra Institutt for energiteknikk (IFE), som har Norges – og kanskje også verdens – fremste ekspertise på kombinasjonen av disse to problemstillingen. Men også Microsofts fremtidsvyer for kunstig intelligens ble lagt på bordet, krydret med et konkrete eksempel fra et nystartet selskap som gjør ESG-rapportering enklere og raskere, og ikke minst fikk vi høre hvordan Eviny bruker kunstig intelligens i egen forretningsutvikling.

BOLK 1

STATUS INTERNASJONALT OG NASJONALT OM KJERNEKRAFT, SMR-REAKTOREN OG DENS FREMTID

Innleder: Dr. Tomas Nordlander, divisjonsdirektør IFE

Nordlander ga en pedagogisk glimrende innføring i historien om kunstig intelligens og kjernekraft. Det hele startet med en interesse for om man kunne høste energi fra splittingen av atomer, her var Europa i front av utviklingen. Man så to måter å bruke energien på: sakte for å høste varme og energi, eller raskt for å få det til å smelle.

Han fortalte om ulykkene vi alle har hørt om, men som faktisk ikke hadde så fatale utfall som mange tror. Kjernekraft er en av de energikildene med lavest dødelighet per energienhet. I andre enden av skalaen finner vi kull. Debatten om risikoen av kjernekraft og stråling er ofte drevet av følelser fremfor fakta, sa Nordlander. Det er stråling over alt, noen steder er det mer og andre mindre.

SMR-rektorene (små modulære reaktorer) er allerede brukt mye i båter helt fra 50-tallet av, men de vi snakker om nå vil være mye mer moderne, sikrere og mer effektive. De har en kapasitet fra 10-300 MW. Man ønsker at SMR skal kunne bli hyllevare. Og de har fire egenskaper som kan endre alt:

  • Fleksibilitet. Jo, mindre modulen er, jo mer fleksibilitet kan de tilby

  • Trenger mindre plass (se illustrasjon under)

  • Tryggere design, mindre drift utført av mennesker

  • Bruker mindre brensel

Link til presentasjonen finner du her. Nedenfor kan du se hele innlegget.

BOLK 2

ChatGPT HAR SATT FART PÅ BRUKEN AV KOMMUNIKASJONS- OG DIALOGVERKTØY, MEN HVA MED ENERGISYSTEMET? HVORDAN VIL «OPEN AI» PÅVIRKE MÅTEN VI ARBEIDER OG STYRER PÅ?

OPENAI HAR FORBLØFFET VERDEN MED EVNEN TIL Å FORSTÅ OG SKAPE TEKST OG BILDER. HVORDAN VIL GENERATIV AI FORME FREMTIDENS ENERGISYSTEM?

Innleder: Jon Jahren, direktør for Skytjenester og Kunstig intelligens, Microsoft

Jahren mener vi er inne i en brytningstid, og han tror at de nye verktøyene som kommer, vil gjøre mange av dagens aktiviteter mye mer effektive enn de er i dag. Utviklingen går mot mer brukersentriske løsninger, vi har ennå mye innovasjon i vente. Det er de som jobber med problemstillingene, som kommer til å se nytten først. Han minnet om at de gode ideene ikke kommer fra lederne, men lederne må forstå og oppmuntre til finne de beste løsningene.

Link til presentasjonen finner du her. Nedenfor kan du se hele innlegget.

MASKINLÆRING OG AI (+ CHATGTP) SOM DRIVKRAFT FOR Å SKAPE GRØNN VEKST FOR DIN VIRKSOMHET.

Innleder: Anders H. Lier, CEO/Founder Energi.AI

 

Lier og Energi.AI har laget et verktøy som henter inn store mengder data, både bedriftsspesifikke og nasjonale og bruker dette til å kalkulere en bedrifts utslipp. Han sier at Norge har store muligheter her fordi vi er så langt fremme med avanserte systemer i energisektoren. De har 11 000 selskaper som bruker plattformen de har lagd. Plattformen gir grunnlag for enklere ESG-rapportering og kan også foreslå hvilke tiltak man kan gjøre for å kutte utslipp. 

Link til presentasjonen finner du her. Nedenfor kan du se hele innlegget.

HVILKET POTENSIAL GIR AI FOR DAGENS OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM?

Innleder: Christian Askvik-Hansen, Leder datavitenskap og digital forretningsutvikling I&U│Eviny AS

 

Askvik-Hansen fortalte om arbeidet Eviny gjør innen AI i dag. Han mener det er større risiko ved å IKKE investere i AI enn å gjøre det. I dag er mye av kunnskapen konsentrert i små miljøer, og det er viktig at flere tenker i nye baner og tar i bruk verktøyene som kommer. Et eksempel fra Eviny er at de har brukt AI til å lage en modell som ser på hvilke havner som har det beste markedspotensialet for landstrøm.

Link til presentasjonen finner du her. Nedenfor kan du se hele innlegget.

BOLK 3

PANELDEBATT – FØR VAR DET UTENKELIG Å SE FOR SEG KJERNEKRAFT I NORGE. MEDFØRER NY TEKNOLOGI OG KUNSTIG INTELLIGENS AT DET ER NØDVENDIG Å REVURDERE DETTE STANDPUNKTET?

Deltakere: Ane Breivik, leder Unge Venstre, Kristin H. Lind, Direktør nett og kraftsystem, Fornybar Norge, Jonny Hesthammer, CEO Norsk Kjernekraft, Marius Arion Nilsen, Energi- og miljøkomiteen, Stortinget, FrP, Bård Ludvig Thorheim, Energi- og miljøkomiteen, Stortinget, H

Paneldebatten startet med refleksjoner fra deltakerne om kjernekraft og AI. Hvordan legger man til rette for fremtiden både på kort og lang sikt? Hva med avfallshåndtering? Det ble engasjement i forsamlingen og god interaktivitet med panelet.

Skjermbilde 2023-05-01 kl. 09.37.14.png
Skjermbilde 2023-05-01 kl. 09.41.19.png
bottom of page