top of page

OPPSUMMERING FRA MEDLEMSMØTET 24. NOVEMBER 2022

ETT ÅR MED ENERGIKRISE – Hva nå?

Skjermbilde 2022-12-04 kl. 18.27.24.png

Representanter fra Energikommisjonen stilte på medlemsmøtet og ga verdifulle refleksjoner til den vanskelige situasjonen landet er i, med en energipris som rammer alle unntatt inntektene til kraftselskapene og selskapenes eiere. Kommisjonen arbeider nå på spreng for å få rapporten ferdig til utsatt frist 1. februar.

Det siste året har vært et annus horribilis hva angår strømprisen. Fra en strømpris på mellom 10 og 20 øre per kWh i 2020, har strømprisen det siste året i gjennomsnitt vært på over 2 kroner. Norge har aldri sett en strømkrise som denne, og tiltakene for å komme tilbake til et mer normalt prisbilde er vanskelig å finne. Innlederne på Smart Energy Networks medlemsmøte belyste problemstillingen fra ulike synsvinkler, og deretter fulgte en engasjert debatt mellom representanter for Energikommisjonen og mellom deltakerne og panelet.

I denne korte oppsummeringen finner du temaene som ble belyst, og presentasjonene som ble lagt frem underveis.

  • ETTER MER EN 20 ÅR MED ET VELFUNGERENDE KRAFTMARKED KNAKER DET I SAMMENFØYNINGENE. BØR DEN FRIE FLYTEN AV ELEKTRONER REGULERES STERKERE? OG HVA TENKER FOLK FLEST OM STRØMPRISEN?

 

Konsernsjef Ståle Gjersvold i ANEO/TrønderEnergi fortalte om bakgrunnen for det nye selskapet ANEO. De merket at TrønderEnergi ble en for liten aktør for de store mulighetene i energiomstillingen, og at de manglet risikovillig kapital. Derfor har de fått HitechVision med på laget i det nye ANEO, nettopp for å kunne gripe nye muligheter. Fornybart må bli den nye oljen, hvis vi ikke klarer å omstille oss blir vi forbigått. Samtidig må vi være en bransje for både gammel og ny, og vi må skille mellom det som ble investert før og etter 1991. – Energimarkedet har kommet for å bli, og vi må konkurrere som best vi kan, for å skape verdier for våre eiere, sa Gjersvold.

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen startet med å konstatere at kraftbransjen er den mest mislikte bransjen av alle akkurat nå. Folk forstår ikke hvorfor strømmen som skal være så billig å produsere, kan koste så mye. Og de forstår ikke strømstøtten heller. Det gjør folk sinte. – Ikke undervurder kraften i opprøret. Bare se på engasjementet i sosiale medier. Regjeringen blir trolig ikke sittende lenge hvis ikke den klarer løse dette, sa Stavrum. 

Strømkrisen er også et godt eksempel på hvordan konflikter ikke bare går mellom høyre og venstre i det politiske spektret. Det er også et territorielt aspekt, sentrum mot periferi, sundt bondevett mot byfolk. Eksempel på motsetninger i energikrisen er forskjellen i interesser for de på landet med stor dieselslukende bil og byfolk som ikke trenger bil, og som mener alle bør sykle og reise kollektivt.

 

Du finner Stavrums presentasjon her og nedenfor kan du se begge innledningene.

  • ENERGIKOMMISJONEN: PANELDISKUSJON – HVA GJØR VI NÅ?

 

Medlemmer av Energikommisjonen (Berit Tennbakk, partner i Thema Consulting Group, Kjell Roland, seniorkonsulent og styreleder i SIVA, Liv Monica Stubholt, partner i Advokatfirmaet Selmer og Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva) var invitert til paneldebatt under Håkon Taules ledelse. Hensikten var ikke å få presentert hva kommisjonen vil foreslå, men å ha en diskusjon om løsninger som kan være aktuelle. Alle paneldeltakerne innledet med en kort refleksjon fra sitt ståsted, for deretter å drøfte problemstillingene seg imellom – og sammen med møtedeltakerne. Det ble en livlig og engasjert diskusjon.

Mye har endret seg siden kommisjonen ble satt ned, men mandatet står støtt: Hvordan skal vi opprettholde et overskudd (ikke om vi skal). I panelsamtalen ble det trukket frem at vi har dårlig tid, men at bransjen må være en del av løsningen – mer produksjon og sterkere nett. Politikerne må bestemme hva løsningen er, og sikre forutsigbarhet for investeringer.

For mer av innholdet i den interessante samtalen, se opptak av panelsamtalen nedenfor.

  • «TASK FORCE UKRAINE» – ET INITIATIV FOR Å BYGGE OPP IGJEN ENERGISYSTEMET I UKRAINA

 

Konsernsjef Arne Mjøs i Itera fortalte om mulighetene for norsk næringsliv når man skal starte med gjenoppbygging av Ukraina, særlig på energi. Han fortalte at ukrainerne snakker om «before and after the victory», at man må tørre å tenke stort. Man må ha en godt strukturert plan, og det finnes midler fra Norge til å bygge industri og gjenoppbygge Ukraina.

Arbeidet med å samle norske ressurser som kan bidra i gjenoppbyggingen, er alt i gang. Daglig leder i Smart Energy Network er gjerne kontaktpunkt for dem som ønsker å forfølge denne store

forretningsmuligheten.

Det internasjonale samfunnet, med EU i en sentral rolle, vil bidra, og det er nå startskuddet går for dem som vil være med i et norsk energikonsortium.

CEO Jarand Rystad i Rystad Energy innledet om hvordan man må tenke og jobbe hvis man skal omlegge et helt energisystem fra bunnen av.

Til slutt i denne spennende seansen reflekterte tidligere politiker og nå diplomat Erik Solheim, og sa blant annet at all politikk er lokal. Han trakk frem tre sentrale punkter ved krigen som vi må tenke på:

1. Dette er den første krigen i den multipolare verden

Det er bare 15 % av verden som støtter å hjelpe Ukraina, og det er Vest-Europa og Nord-Amerika. De fleste sier at ja, vi støtter Ukraina, men vi boikotter ikke Russland. At krigen er en kamp mellom demokrati og diktatur, er det få som stiller seg bak. Det de fleste kan stille seg bak, er at dette er et angrep på suvereniteten til Ukraina.

2. Krigen kan bare slutte via forhandling med Russland

Et sammenbrudd av Putin-regimet er usannsynlig, det samme er et kupp. Historien viser også at økonomiske sanksjoner heller ikke fører frem. Det må en forhandlet fred til, som også innebærer at Putin fortsetter å styre i Russland, men som ikke forhindrer Ukrainas suverenitet.

3. Oppbyggingen av Ukraina kommer til å bli vanskeligere enn vi tror

Innleggene om Ukraina finner du nedenfor.

 

 

 

 

Noter at neste medlemsmøte er planlagt til 16. februar i Oslo fra kl. 12 til 16. Programmet er under utarbeidelse, og invitasjon blir sendt i god tid. Problemstillinger på dette medlemsmøtet blir:

Nye tanker, nye løsninger og ideer der kreativ bruk av teknologi utfordrer kjente og etablerte energisystemer

Dette nettverksmøtet blir organisert som en workshop med diskusjon og meningsutveksling rundt robusthet, kvalitetssikring, skalering og behovet for investeringer. Både start-up-selskaper og etablerte virksomheter blir presentert, og deltakerne får rollen som «engle-investorer» og må svare på følgende spørsmål:

  1. Tror jeg på denne ideen?

  2. Hvorfor, hvorfor ikke?

  3. Hva må til for at ideen skal bli realitet?

  4. Hvor mye er jeg villig til å satse av midler for at denne energiløsningen skal kunne kommersialiseres?

bottom of page