top of page

Medlemsmøte:

KJERNEKRAFT OG AI HØRER SAMMEN – GJØR DE VIRKELIG DET?

SMR-reaktorer og kunstig intelligens kan
lage andre spilleregler for energisystemet

Når:   20. april – 12.00 – 16.00

Hvor: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0112 OSLO

Skjermbilde 2023-03-26 kl. 19.51.16.png

Plutselig snakkes det om at småskala kjernekraft og OpenAI vil skape nye muligheter for reduserte klimautslipp og smart energibruk.

 

Skal 2023 blir året da «gammel» kraftteknologi og kunstig intelligens skapte helt nye muligheter for både utslippsfri energiproduksjon og revolusjonerende måter å utvikle energisystemet på? Møt opp på Smart Energy Networks medlemsmøte, lytt og lær – og bidra gjerne med dine refleksjoner om hvordan vi skaper en god fremtid!

IFE – Institutt for energiteknikk – har siden etableringeni 1948 utviklet seg til å bli internasjonalt ledende innen utviklingen av fornybare energi. Blant flere satsinger besitter IFE Norges fremste kompetanse på området kjernekraft, men instituttet var også først ute her hjemme med forskning på kunstig intelligens og digitalisering.

 

Kjernekraft har gjennom mange generasjoner hatt sine sterke forkjempere, men kanskje også de tøffeste motstanderne. Det nye nå er at småskala kjernekraft (SMR-reaktorer) på få år har skapt en enorm internasjonal interesse – av miljøgrunner, men også fordi dagens teknologi gjør denne energiformen mer effektiv og sikrere.

 

I Smart Energy Network er vi opptatt av å presentere løsninger på problemstillinger som er aktuelle for dem som er opptatt av grønn transformasjon og særlig av energi og energisystemet. Vi liker å se fremover og være pådriver for at morgendagens løsninger iverksettes raskere.

 

Vi vil lytte til og lære av de beste, og vi er opptatt av at vi evner å samarbeide med aktører som tenker nytt, og kanskje også utfordrer vante måter å arbeide på. I en omstillingens tid må vi bort fra siloer, vi må tenke tverrfaglig – og vi må samarbeide bedre. Alt dette er viktigere enn noen gang.

 

Vår møteplass er for beslutningstakere hos partnere og medlemmer. Alle invitasjoner er personlige, og antall deltakere er begrenset til ca. 50 på dette fysiske møtet.

På dette møtet møter du, blant andre:

 

PROGRAM

12.00: Registrering og lunsj hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0112 OSLO

 

13.00: Velkommen

 

Bolk 1 (13.05 – 14.00): STATUS INTERNASJONALT OG NASJONALT OM KJERNEKRAFT, SMR-REAKTOREN OG DENS FREMTID. HISTORIEN OM AI, OG HVORDAN UTVIKLINGEN AV KJERNEKRAFT OG KUNSTIG INTELLINGENS HENGER SAMMEN

 

Innledning om kjernekraft, SMR´er og AI av divisjonsdirektør Tomas Nordlander, IFE.

 

Det legges opp til en innledning i to deler – i interaktivitet med deltakerne.

 

 

Bolk 2 (14.00 – 14.40): ChatGPT, SOM BLE LANSERT NYLIG, HAR SATT FART PÅ BRUKEN AV KOMMUNIKASJONS- OG DIALOGVERKTØY, MEN HVA MED ENERGISYSTEMET? HVORDAN VIL «OPEN AI» PÅVIRKE MÅTEN VI ARBEIDER OG STYRER PÅ?

 

14.00: OpenAI har forbløffet verden med evnen til å forstå og skape tekst og bilder. Hvordan vil generativ AI forme fremtidens energisystem?

 

  • Innleder Jon Jahren, direktør for Azur Cloud & AI, Microsoft Norge

 

14.15: Maskinlæring og AI (+ ChatGTP) som drivkraft for å skape grønn vekst for din virksomhet.

 

  • Innleder: Anders H. Lier, CEO/Founder Energi AI

 

14.30: Hvilket potensial gir AI for dagens og fremtidens energisystem?

 

  • Innleder: Christian Askvik-Hansen, Leder Datavitenskap og digital forretningsutvikling I&U│Eviny AS

 

 

Pause

 

 

Bolk 3 (15.10 – 15.55): PANELDEBATT – FØR VAR DET UTENKELIG Å SE FOR SEG KJERNEKRAFT I NORGE. MEDFØRER NY TEKNOLOGI OG KUNSTIG INTELLIGENS AT DET ER NØDVENDIG Å REVURDERE DETTE STANDPUNKTET?

 

  • Ane Breivik, leder Unge Venstre, (bekreftet)

  • Åslaug Haga, leder Fornybar Norge (TBD)

  • Johnny Hesthammer, CEO Norsk Kjernekraft (bekreftet)

  • Marius Arion Nilsen, Energi- og miljøkomiteen, Stortinget, FrP (bekreftet)

  • Nikolai Astrup, Energi- og miljøkomiteen, Stortinget, H (TBD)

 

Paneldebatten blir ledet av Håkon Taule, styreleder i Smart Energy Network og partner i Thema Consulting Group.

 

15.55: Om Smart Energy Network og veien videre i 2023

16.00: SLUTT

FOR PÅMELDING TIL MØTET: KLIKK HER

Skjermbilde 2023-03-26 kl. 19.55.41.png
bottom of page