top of page

Medlemsmøte:

INNOVASJON 1.0, 2.0 ELLER 3.0?

 

Riktig valg er formelen for suksess! Hva er innovasjon i praksis, og hvordan skape en virksomhet som er levedyktig over tid?

 

TANKER, IDEER OG EKSEMPLER SOM GIR RESULTATER

Når:   21. mars kl. 12.00 – 16.00

Hvor: Arctic Securities, Haakon VIIs gate 5, 0161 OSLO

Skjermbilde 2024-01-20 kl. 13.25.19.png

HISTORIEN OM ALTINN

Altinn (ALTernativ INNrapportering) ble lansert i 2003 som en nettbasert portal for samhandling mellom næringslivet og det offentlige i Norge. Som digital plattform var Norge tidlig ute, hvordan var dette mulig? Hva kan vi lære om nødvendige prosesser hva angår digitalisering anno 2024?

Vi mennesker liker ikke forandring. Levedyktig business i vår tid er ingenting annet enn forandring – kontinuerlig. Innovasjon er en prosess, men gårsdagens løsninger er sjelden det som er mest verdiskapende. Derfor er innovasjon 3.0 viktig nå. Innovasjon i praksis eller «lørning by tryning», som professor Sjur Dagestad vil fortelle om på dette nettverksmøtet. Med eksempler fra offentlig sektor – og inspirerende historier …

 

INNOVASJON 3.0 innebærer prosessbasert samhandling!

 

Innovasjon i praksis har vært sentralt i utviklingen av smart city- konsepter verden over. I Norge var Trondheim første by som fikk smart city-status. Når er Trondheim sentralt i CityxChange som eneste norske by i Europa.

 

CityxChange er et europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt innenfor rammen av Horisont 2020-programmet. Prosjektet var en del av det større initiativet Smart Cities and Communities med mål om å utvikle bærekraftige og smarte løsninger for byområder. Nå har de sågar utviklet en «kokebok» for det samfunnet vi ønsker å leve i.

 

Og i Smart Energy Network inviterer vi medlemmer til å bli innovasjonspartnere.

 

Velkommen til medlemsmøte hos Arctic Securities 21. mars. Vår møteplass er for beslutningstakere hos partnere og medlemmer. Alle invitasjoner er personlige, og antall deltakere er begrenset til ca. 50 på dette fysiske møtet som blir streamet.

 

På dette nettverksmøtet møter du, blant andre:

PROGRAM[1]

 

11.30: Registrering hos Arctic Securities, Haakon VIIs gate 5 – Oslo

 

12.00: INNOVASJON 1.0, 2.0 ELLER 3.0? – OM INNOVASJON I PRAKSIS OG FORMELEN FOR SUKSESS. Hvordan skape verdier og utvikling gjennom «lørning by tryning»?

 

  • Sjur Dagestad, gründer av Innoco, innovasjonsprofessor, forfatter og kunstner, innleder til diskusjon og kreativ meningsutveksling

 

13.00: Lunsj og mingling

 

13.45: Alle byer med respekt for seg selv, har arbeidet for å få status som «smart city». I Norge var Trondheim først ute, og nå er Trondheim eneste norske by som er med i CityxChange. Hva er det som skjer i Trondheim? Hvorfor er Trondheim så flinke til å tenke nytt, og hva kan vi lære av fremtidens bysamfunn som skapes nettopp der? I deres Kokebok for PED (Positive Energy District) kan vi lese om e-nabo, delingsmodell for næringslivet m.m.

 

  • Innleder Karen Byskov Lindberg, Phd, fagansvarlig energifleksibilitet i Aneo/Adj. Assoc. Professor, Dept. of Electric Energy på NTNU

 

14.30: Smart Energy Network 3.0! Vår ambisjon er å skape vekstkraft for medlemmer og partnere inn i en grønnere fremtid. Hvordan kan dette nettverket være til nytte i din virksomhets utvikling?

 

  • Innleder Narve Hansen, Chief Commercial Officer Smart Energy Network og CEO NOW Accelerator

 

15.00: Pause og kaffepåfyll

 

15.15: DETTE VIL FORANDRE ALT! I løpet av 2024 vil både Sverige og Finland ha blitt Norges allierte i NATO. Dette vil få store konsekvenser for forsvarsstrategier – alt fra forsvarslinjer til transportkorridorer og materialvalg. Men dette er bare avantgarden i utviklingen av nytenking om samfunnets totalberedskap. I et grenseløst Norden ville vi ha tenkt annerledes om både pandemiberedskap, jernbaneforbindelser, energiproduksjon og selvforsyning av matvarer. Selv om EU-grensen fortsatt – ennå – skiller, gjør geopolitikk at nasjonal politikk vil få nye samarbeidsdimensjoner. Det vil berøre også skattepolitikk, havberedskap og hvordan vi sikrer vår viktigste, knappe ressurs: Arbeidskraft.

 

  • Refleksjoner fra Jon Gunnar Pedersen, partner i Arctic Securities

 

15.45: Slutt

 

[1] Programutkast per 20. januar.

​​

Skjermbilde 2024-01-20 kl. 13.31.19.png
Skjermbilde 2024-01-20 kl. 13.28.39.png
bottom of page