VI HAR «ØRER OG ØYNE» I VERDENS MEST INNOVATIVE MILJØER. DENNE INNSIKTEN VIL VI DELE

Smart Energy Network tilbyr Techno Scouting for sine medlemmer. Dette betyr at vi kan hjelpe deg med å få oversikt og dyp innsikt i fremtidens smarte forretnings-løsninger.


Gjennom Smart Energy Networks internasjonale nettverk har vi «ører og øyne» i verdens mest innovative miljøer. Dette betyr at vi kan tilby en tilpasset og meget kostnadseffektiv oversikt over hva som rører seg innen internasjonal forretningsutvikling. Techno Scouting innebærer også muligheten til å gi dyp innsikt i spesielle teknologier og/eller geografier.
Noe forenklet sagt er Techno Scouting både «venture light» og tidligfase identifisering av nye løsninger – samtidig. Basert på Smart Energy Networks modell, og gjennom samarbeid med våre internasjonale partnere, kan vi oppdage relevante forretningsløsninger for våre medlemmer på en tidsbesparende og effektiv måte, med mindre ressurser, minimal risiko og også ved hjelp av innleid spisskompetanse – om det skulle være ønskelig.

Hvorfor finne opp hjulet på nytt?

– Forretningsutvikling er en krevende disiplin, særlig hvis målet er å skape noe som gir god lønnsomhet tidlig, sier Ragnvald Nærø, daglig leder i Smart Energy Network. – De fleste virksomheter vil gjerne ha kontroll på dette selv, og gjør ofte den feilen at de bruker mye tid på å «finne opp hjulet på nytt».

– Det kan være at der er noen smarte mennesker også utenfor egen organisasjon. Det er derfor vi har brukt mye tid og ressurser på å etablere et internasjonalt partnernettverk bestående av blant annet forskningsorganisasjoner, konsulenter, investorer og innovasjonsmiljøer. Essensen av dette får du tilgang til om du vil benytte deg av vår techno scouting-service, sier Nærø.

Smart Energy Network samarbeider med Thema Consulting Group om Techno Scouting-tilbudet, som rett og slett er en ny måte å drive forretningsutvikling på. Vårt mål med dette servicetilbudet er å bringe morgendagens løsninger nærmere dagens business.


10 views0 comments

Smart Energy Network AS

Org: 919 824 581

CEO Ragnvald Nærø

ragnvald@naero.no

Tel: +47 900 80 303

Forskningsparken

Smart Energy Network

Gaustadaleen 21

0349 OSLO