top of page

SMART ENERGY NETWORK I FORSKNINGSPARKEN

– For oss er Forskningsparken det perfekte hjem, sier daglig leder Ragnvald Nærø i Smart Energy Network. – Dette er et nettverk som skal inspirere til innovasjon og forandring. Selskapene og menneskene her i Forskningsparken lever nettopp av det, og vårt ønske er å trekke til oss medlemmer og aktører som både kan stimulere miljøet her, men også bli motivert til å utvikle egen virksomhet. Se intervjuet her: https://www.facebook.com/watch/?v=1810672508971628ET FORHOLD TIL ELEKTRONER

Smart Energy Network er en nettverksorganisasjon for energibransjen og tilhørende virksomhet. Det vil si at kraftprodusenter, nettselskaper, omsetningselskaper, entreprenører, IT-selskaper, konsulentselskaper, eiendomsselskaper eller en kommune – alle som har en rolle i byutvikling er velkommen som medlemmer. – Tverrfaglighet er viktig for oss, men limet i Smart Energy Network er at du eller ditt selskap må ha et forhold til elektroner, sier Ragnvald Nærø. – Medlemmene våre er de som på en eller annen måte er involvert i kundens energisystem.

– Kunden er viktig for oss, og med kunde mener vi deg og meg. Vi som er opptatt av miljø og et bærekraftig energisystem i egen bolig. Men kunden er også et selskap, som f.eks. Asko, som har en ambisjon om å bli klimanøytral gjennom energieffektivisering og bruk av fornybare ressurser. 

ENORMT VEKSTPOTENSIAL

– I årene som kommer vil desentrale energiløsninger i egen bolig, eller egen bedrift, skyte fart. Kombinasjonen av solcellepaneler, varmepumper, batterier og smart styring av det lokale energisystem har et enormt vekstpotensial internasjonalt, men også her hjemme. Våre medlemmer må være med på denne reisen, sier Nærø.

Forretningskonseptet til Smart Energy Network er å arrangere medlemsmøter med inspirerende foredragsholdere, som ikke bare taler til deg, men som i tillegg sørger for interaktivitet og engasjement omkring forretningsutvikling der og da. Så inviteres nettverksmedlemmene til studieekspedisjoner til steder i verden der man er kommet lengst med å ta i bruk ny teknologi og smarte energiløsninger.

– Til høsten skal vi til Singapore, som har tatt mål av seg til å bli verdens første «smarte nasjon», neste vår går turen til Silicon Valley og høsten 2019 til Kina, avslutter Ragnvald Nærø.

ØNSKER VELKOMMEN

- Energibransjen er allerede tilstede her i form av forskning og flere oppstartselskaper, og vi ønsker Smart Energy Network velkommen til oss! sier Kremena Tosheva i Oslotech, som drifter Forskningsparken. 

- Vi tror studenter og unge forskere kan bli en sentral ressurs for medlemmene i nettverket. At nettverket bringer med seg industriaktører og etablert næringsliv er av stor verdi, og vi vil jobbe for å bringe fok sammen, leggere hun til.

Les mer på www.smartenergynetwork.org

16 views0 comments
bottom of page