Om pandemien og livet etterpå: «HVA SKJER´A?»
Verdens nye ansikt - vi mennesker tilpasser oss, og finne nye veier videre.Ett år med pandemi, ett år med nedstengning, ett år med isolasjon, ett år der alt ble annerledes. Ett år med næringsliv i krise, og ett år med blomstrende nyskaping. Hva skjedde, og hva skjer nå, da?


Jeg leder nettverksorganisasjonen Smart Energy Network. Vi arrangerer nettverksmøter, og vi inviterer til studieekspedisjoner i innovative regioner i alle verdenshjørner. Vår ambisjon er å inspirere til forandring, slik at våre medlemmer og partnere får ideer og finner nye veier til å utvikle egen forretningsvirksomhet.


På denne tiden i fjor hadde vi lagt opp til en forretningsutviklingsreise til Hongkong, Shenzhen og Shanghai. Den ble selvsagt avlyst, som mesteparten av vår virksomhet det siste året. Men Smart Energy Networks forretningsidé var ikke «død» – til tross for ingen fysiske møter, ingen reiser.


Vi fått nye medlemmer – og mange: Avinor, BKK, Cognite, Hayk, Akershus Energi, Metzum, Bouvet, DXC Technology, Mobility Forus, Hydrolift Smart City Ferries.


Vi har lært oss at det er mulig, selv med et hovedsakelig nedstengt samfunn, å holde hjulene i gang. Mer digitalt, men likevel med fokus på vår hovedoppgave å inspirere til forandring. I mai i fjor ble vårt planlagte medlemsmøte om hydrogen som energibærer utsatt. I stedet laget vi vårt første webinar. Vi gikk tilbake til en av verdens fremste strategiske krigsledere og reiste spørsmålet: Hva ville Machiavelli gjort? En krise gir alltid muligheter, det andre hovedalternativet er katastrofe. Det er altså under press det er essensielt å gjøre riktige valg.


Vi kan lære av historien, vi kan lære av riktige og gale beslutninger som er tatt, vi kan lære av ny teknologi som åpner for nye forretningsmuligheter. Men vi må ikke glemme at mennesker, samliv og næringsvirksomhet fungerer ulikt i ulike kulturer. Noen har mer fart, noen har bedre forankring, noen er mer engasjert og eier problemstillingene og løsningen som er valgt. Noen gjør som de får beskjed om! Hva er det som fungerer best?


Det er stor dynamikk i energisektoren nå, her gjelder å være oppdatert, stå løpet ut og unngå melkesyre på oppløpssiden. Derfor har vi på våre digitale møter utfordret, og lagt vekt på temaer som neste generasjon digitale løsninger i energisystemet. Hva betyr det? Jo, du må forstå og løse de forretningsmessige konsekvensene av 5G, AI, robotics, quantum computing osv. Og du må forstå at neste generasjon vil tenkte sirkulært, og at delingsøkonomien nå blir den virkelige økonomien. «Hvorfor skal jeg eie en bil, når jeg kan leie, mye, mye billigere og smartere,» sier sønnen min.


I vår søken etter ny innsikt og inspirasjon, arrangerte Smart Energy Network nylig en digital verdensturné – fra Japan til Silicon Valley. Vi snakket med og møtte digitalt noen av verdenes ledende kapasiteter, som president Børge Brende i World Economic Forum, strategidirektør Rohan Patel i Tesla, tidligere leder av IEA, professor Nobuo Tanaka, trendforsker Steve Koenig i Consumer Technology Association (CTA). Det er CTA som står bak verdens største forbrukermesse, CES, i Las Vegas.


Det å kunne ha en Chatham House-diskusjon og fortrolig tilgang til disse topplederne om sentrale forretningskritiske problemstillinger, hva de tenker om veien videre og hvilke råd de vil gi, mener vi er verdifullt. Som følge av pandemien har den digitale møtekulturen som er skapt, gitt oss en ny form for interaksjon. Dyre og tidkrevende reiser kan altså effektiviseres, gi en ny type innsikt og legge en bedre plattform for strategiske beslutninger.


Tidligere konsernsjef i Agder Energi og medlem av Advisory Board i NBIM sier: «Dette er det beste initiativet de siste årene, for å få en relativt konservativ bransje til å bevege seg raskere. Internasjonalt format, topp faglig innhold. Denne digitale reisen burde være obligatorisk for alle executives i bransjen. Det haster med å få med alle, ellers kan vi bli stående igjen å undre oss over hva som egentlig skjedde i årene som kommer.»


Dermed ikke sagt at det ikke gir merverdi at mennesker møtes. Det gjør det nemlig, og dit må vi tilbake. Men pandemien har gitt oss et solid fundament for ny læring og utvikling, og vi har altså utviklet oss som nettverk.


Oppsummert og kort, noen refleksjoner til ettertanke:


  • Pandemien har utfordret verden, oss alle og all virksomhet, privat og offentlig, på en måte vi bare har lest om. Men tilpasningsdyktige som vi må være, har vi greid oss bemerkelsesverdig bra.

  • Plutselig ble vi alle digitale, og vi lærte oss nye og effektive måter å ta stilling til forretningskritiske problemstillinger på.

  • Gjennom generasjoner har vi «gått på jobben», og jobbet fra 8 til 16. Nå er vi på jobben hele tiden, hjemme. Eller vi har lært at vi kan arbeide alle steder fra – bare vi har tilgang til internett.

  • Det som før var langt borte – på et annet kontinent – kan arrangeres her og nå.

  • Snart vil vi snakke om før og etter pandemien, på samme måte som vi tidligere snakket om før og etter Kristus. Det er fremtiden vi har muligheter til påvirke, og det er de som greier å balansere risiko og innovasjon best – og som i tide velger å satse, som når lengst.

  • Pandemien ga en ketsjupeffekt på digitalisering. Nå kommer det!


Derfor har vi tro på at vårt forretningskonsept vil overleve, men det blir annerledes –

der kombinasjonen av digital og fysisk interaksjon vil få større betydning.


Vi liker å inspirere!


Ragnvald Nærø

CEO Smart Energy Network

13 views0 comments