top of page

SMART ENERGY NETWORK – VI TAR FORRETNINGSUTVIKLING ETT STEG VIDERE

Updated: Nov 23, 2020

Lurer du på hvordan du skal skape noe nytt, hvordan virksomheten din skal utvikle en løsning bedre enn konkurrentenes – eller rett og slett hva som må til for å forbedre lønnsomheten? Da bør du vurdere å delta i Smart Energy Network.

Dette er et nettverk for energibransjen, men også for alle virksomheter med behov for og interesse for smarte energiløsninger. Enkelt sagt betyr det at dette er en nettverksorganisasjon for hele verdikjeden fra kraftprodusent til kundenære løsninger i moderne by- og samfunnsutvikling. Men ikke bare det, utslippsfri mobilitet – det være seg på land eller til sjøs – er en del av den nære fremtids energiløsninger. Likeså er sømløs telekommunikasjon viktig for at den smarte by skal bli en realitet.


Det er denne type aktuelle og spennende temaer vi setter på kartet i Smart Energy Network. Og vi har lært at den tverrfaglige tilnærmingen er mer fremtidsrettet, og raskere gir nye løsninger enn den trygge og gode «silo»-tenkningen, som vi alle har så lett for å henge fast i.

Står du stille, blir du overkjørt

Så hva er det vi gjør? Jo, vi møtes; konsernsjefer, direktør strategi, direktør forretningsutvikling, direktør ny virksomhet – og lignende ledende personer i en organisasjon – for å drøfte egen business, og ny business. Og ikke minst hva som blir det neste. Vi leter etter det siste nye, og vi fokuserer nye måter å gjøre jobben på. Ganske enkelt fordi vi tror at den som står stille, blir overkjørt.

I dagens forretningsverden må vi hele tiden utnytte teknologiske nyvinninger, og kanskje være flinkere til å oppmuntre til kreativitet blant egne ansatte. Dagens verdikjede og forretningsmodell er vel og bra, men om du ikke følger med i timen, kan noen komme opp med digitale løsninger som utfordrer selv den mest robuste virksomheten.

Smart Energy Network vil skape en atmosfære der vi er åpne for nytenking, og der vi inspirerer til å ta et skritt videre. På sett og vis kan vi si at dette er en møteplass der forretningsutvikling har første prioritet.

Inspirert av de beste

På våre møter liker vi å bli inspirert av de beste foredragsholderne eller bedriftslederne vi kan finne, vi er glade i interaktive diskusjoner og i å skape en arena for utradisjonell tilnærming til dagens utfordringer.

Vårt forretningskonsept er en kombinasjon av møter her hjemme, og invitere partnere og medlemmer til studieturer – til de mest innovative områdene i verden. Og det betyr ekspedisjoner til Silicon Valley, Singapore, Shenzhen, Hongkong, Shanghai, Tel Aviv m.fl.

Vi tror at læring og utvikling er en kontinuerlig prosess, og at ledere også trenger påfyll og inspirasjon når de vanskelige beslutninger skal tas, og dagens virksomhet skal klargjøres for morgendagen.

Smart Energy Network er en «non profit»-organisasjon som finansieres av våre finansielle partnere Agder Energi, Siemens, Sysco, TrønderEnergi og Volue. Vi har Advokatfirmaet Selmer som juridisk partner og Thema Consulting Group som sponsor. Medlemmer i nettverket betaler en årlig medlemsavgift for deltakelse på nettverksmøtene.

Vi liker å inspirere!

Ragnvald Nærø

CEO Smart Energy Network

33 views0 comments
bottom of page