Medlemsmøte:

ETT ÅR MED ENERGIKRISE - HVA  NÅ?

Om løsninger og veien videre i en vanskelig tid

Når:   24. november – 12.00 – 16.00

Hvor: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0112 OSLO

Skjermbilde 2022-11-06 kl. 08.00.52.png

Fra en strømpris på mellom 10 og 20 øre per kWh i 2020 har strømprisen økt dramatisk til topp-priser over 5 kr per kWh det siste året. Gjennomsnittlig pris per kWh de siste tre årene (bildet t.v.) er 107 øre inkl. avgifter, men uten nettleie. Det siste året har (bildet t.h.) gjennomsnittprisen vært på 203 øre!

 

Strømprisen har gått opp, opp, opp – og litt ned i det aller siste. Aldri har vi hatt en energisituasjon som er så kritisk som akkurat nå. Aldri har vi sett så få alternativer for å komme tilbake til en «normal» strømpris. Noen håper på masse regn – og en snarlig fred i Ukraina. Energikommisjonen arbeider på spreng for å ferdigstille sine anbefalinger til regjeringen, mens Stortingets opposisjon foreslår det ene tiltaket etter det andre for å hjelpe folk og næringsliv. Dette blir hovedtema på dette medlemsmøtet, i tillegg til å presentere initiativet «Task Force Ukraine».

 

I Smart Energy Network er vi opptatt av å presentere løsninger på problemstillinger som er aktuelle for dem som er opptatt av energi og energisystemet. Vi liker å se fremover og være pådriver for at morgendagens løsninger iverksettes raskere. Vi vil lytte til og lære av de beste, og vi er opptatt av at vi evner å samarbeide med aktører som tenker nytt, og kanskje også utfordrer vante måter å arbeide på. I en omstillingens tid må vi bort fra siloer, vi må tenke tverrfaglig – og vi må samarbeide bedre. Alt dette er viktigere enn noen gang.

 

Vår møteplass er for beslutningstakere hos partnere og medlemmer. Alle invitasjoner er personlige, og antall deltakere er begrenset til ca. 50 på dette fysiske møtet.

På dette møtet møter du, blant andre:

PROGRAM

 

12.00: Registrering og lunsj hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0112 OSLO

 

13.00: Velkommen

 

13.05: ETTER MER EN 20 ÅR MED ET VELFUNGERENDE KARFTMARKET KNAKER DET I SAMMENFØYNINGEN. BØR DEN FRIE FLYTEN AV ELEKTRONER REGULERES STERKERE? OG HVA TENKER FOLK FLEST OM STRØMPRISEN?

 

  • Innleder: Ståle Gjersvold, konsernsjef Aneo og TrønderEnergi

  • Innleder: Gunnar Stavrum, sjefredaktør Nettavisen

 

13.45:  PANDELDISKUSJON – HVA GJØR VI NÅ?

Vi har invitert medlemmer av Energikommisjonen til paneldebatt. Hensikten er ikke å få presentert hva kommisjonen vil foreslå, men å ha en diskusjon om løsninger som kan være aktuelle. Alle paneldeltakerne vil innlede med en kort refleksjon fra sitt ståsted, for deretter å drøfte problemstillingen seg imellom – og sammen med møtedeltakerne.

 

  • Berit Tennbakk, partner i Thema Consulting Group

  • Kjell Roland, seniorkonsulent og styreleder i SIVA

  • Liv Monica Stubholt, partner i Advokatfirmaet Selmer

  • Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva

 

Moderator: Håkon Taule, styreleder i Smart Energy Network og partner i Thema Cosulting Group

 

14.30:  Benstrekk og mingling

 

15.00: «TASK FORCE UKRAINE» - ET INITITATIV FOR Å BYGGE OPP IGJEN ENERGISYSTEMET I UKRAINA

Krigen i Ukraina vil i all overskuelig fremtid forandre spillereglene i Europa. Russlands posisjon i et integrert Europa er i vår tid satt på vent. Europa og NATO står mer samlet enn noen gang. Den ukrainske befolkning med støtte fra Vesten kjemper sitt livs kamp for frihet og selvstendighet.

 

En dag blir det fred. Da står Ukraina overfor en formidabel oppgave med å bygge opp igjen normalt liv, samfunn og infrastruktur. Det er allerede tatt initiativ fra norske myndigheter til å bidra med å styrke miljøvennlig kraftforsyning og bygge opp igjen energisystemet i landet. Sentalt i dette arbeidet står Itera som i en årrekke har aktivitet i og samarbeidet tett med det sterke IT-miljøet i landet.

 

Oppgavene Ukraina står overfor er formidable, økonomiske hjelpepakker vil komme - og mulighetene for norske selskaper til å delta i oppbyggingen er store.

 

  • Innleder: Arne Mjøs, konsernsjef Itera

  • Innleder: Jarand Rystad, CEO Rystad Energy

  • Refleksjon: Erik Solheim, diplomat, tidligere politiker og leder for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN.

 

15.55: SMART ENERGY NETWORK – Planer 2022 og videre

 

16.00: SLUTT

 

FOR PÅMELDING TIL MØTET: KLIKK HER

Skjermbilde 2022-11-06 kl. 08.06.37.png