E-MOBILITET – HVA SKJER HER HJEMME, OG HVA KAN VI LÆRE AV SINGAPORE?

Når:   5. mars - 08.30 til 13.00

Hvor: FORSKNINGSPARKEN, Gaustadalléen 21, Oslo

Elektrifisering av transport, eller e-mobilitet, er det nye moteordet. Eller kanskje mer enn det, den faktiske utviklingen går nemlig raskt nå. De siste årene har det skjedd en enorm etablering av ladeinfrastruktur for biler og busser i Norge. Langtransport lar vente på seg, men fergetrafikken har kommet etter. Og i luftfarten skal all innenlands flytrafikk være elektrisk i 2040 – ønsker Avinor. Hva er status? Hvordan skal vi makte å gjennomføre denne enorme utviklingen av e-mobilitet? Hva er utfordringene og problemområdene? Hva kan vi lære av utlandet, f.eks. Singapore? Og hvorfor samarbeider Mercedes med filmindustrien når de skal lage neste generasjon personbil?

 

E-mobilitet settes på agendaen på dette nettverksmøtet i Smart Energy Network. Vi har invitert de mest sentrale aktørene her hjemme – for å gi sine siste oppdateringer samt dele sine tanker om hvordan den nære fremtid vil se ut, og hva som kreves av infrastruktur og tekniske løsninger.

 

Siden sist har Smart Energy Network inngått en samarbeidsavtale med ett av verdens mest prestisjefulle universiteter; Nanyang Technological University (NTU) i Singapore. Deres nye satsing, EcoLabs, forsker blant annet på fremtidens mobilitetsløsninger. Vi har derfor invitert NTU EcoLabs´ ledelse til dette møtet. Når de ser inn i fremtiden, ser de da det samme som vi gjør i Norge? I tillegg får du høre om Grab, Asias Uber, og det siste om e-mobilitet fra Bertel O. Steen.

Dette nettverket er for partnere, medlemmer og etter personlig invitasjon. Antall deltakere er begrenset til ca. 50.  Registrer din deltakelse ved å benytte påmeldingslinken.

Program

08.30: Registrering – Forskningsparken, Oslo Science Park, Gaustadalléen 21, Oslo

09.00: Velkommen

 

Institutt for energiteknikk (IFE)/FME MoZEEZ: The big picture: How to couple Renewable Energy Systems with Zero-Emisson Electrical Transport applications?

How does the big picture look with respect to decarbonize transport in Europe, how to convert to zero-emissions in transport in general and especially with focus on heavy transport, what will be the role of hydrogen? But also, energy informatics will be covered by looking at new applications of advanced ICT-systems in energy and transport. 

                                                                   

  • Innleder: Øystein Ulleberg, Principal Scientist at IFE/Director MoZEES.

 

NTU EcoLabs, Singapore: Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), Enterprise Singapore, and the Sustainable Energy Association of Singapore (SEAS) have joined forces to help small and medium-sized enterprises (SMEs) and start-ups innovate, grow and thrive in the competitive energy sector. Serving as a one-stop hub, the new EcoLabs Centre of Innovation for Energy (EcoLabs) will enable these companies to further develop their clean energy-related innovations and business ideas and commercialize them into technologies that will benefit industry and society. At this network meeting EcoLabs´ latest ideas and solutions for smart mobility will be presented.

  • Keynote: Mahesh Kumar, Program Director at Ecolabs Centre of Innovation for Energy and ERI@N Accelerator.

 

Bertel O. Steen: Den internasjonale bilbransjen sliter. Miljøkrav, nye transportløsninger og endrede reisevaner påvirker en industri som i over 100 år har vært pådriver for modernisering av samfunnet, utvikling av dagens byer og samhandling mellom mennesker og industri. Nå kommer elbilene og distribusjon endres fra å eie, til å lease, leie og dele bil. Hva blir det neste? I 2026 er det 100 år siden den første Mercedes-Benzen ble solgt. 100 års suksessrik historie utfordres av nye mobilitetsløsninger. Hvordan møter Bertel O. Steen, som importør og detaljist i bransjen denne utvikling, hvilke strategiske grep gjøres nå for å tilby effektiv og miljøvennlig transport for moderne mennesker?

  • Keynote: Are Knutsen, direktør innovasjon og nye tjenester i Bertel O. Steen.

 

10.30:  BREAK

 

Avinor/elektrifisering av flytransport. De første elektriske eller hybridelektriske flyene kan være i passasjertrafikk på kortbanenettet i Norge omkring 2025. I 2040 er målet at all innenlandsk flytrafikk skal være utslippsfri. Er det mulig, og hva vil dette kreve av infrastrukturutvikling, flyteknisk utvikling og sikkerhetsarbeid? Det begynte med en vision, nå ser vi fullelektrisk flytrafikk på kortere distanser som et helt realistisk mål. Veien dit er staket ut!

  • Keynote: Margrethe Snekkerbakken, konserndirektør strategi, sikkerhet og miljø i Avinor.

 

Ruter/Oslo-fergene blir elektriske. I år er Nesoddfergene elektriske og i 2021 også Oslos øybåter. Dermed blir Oslo et utstillingsvindu for grønn skipsfart. All kollektivtransport i hovedstaden er planlagt utslippsfri i 2028. Når kommer den selvkjørende fergen? Fra storforurenser til utslippsfri og selvkjørende fergetrafikk i Oslofjorden.

  • Keynote: Snorre Lægran, plandirektør Ruter.

 

NAF/Nye mobilitetsløsninger. Nye miljøkrav får dramatiske konsekvenser for bilindustrien og mobiliteten i hele Europa. EU har besluttet at hver bilprodusent i 2020 kan ha maksimalt 95 gram CO2-utslipp i gjennomsnitt for hele sin bilpark. Dette betyr at noen biler kan ha høyere utslipp, men at mange må være helt utslippsfrie. Dette kravet gjelder fra inneværende år, og straffes med store bøter om det ikke innfris. Hva betyr dette for bilindustrien, hva betyr dette for elektrifisering av transport, greier Norge å utvikle ladeinfrastruktur raskt nok, og hvilke typer mobilitetsløsninger kan vi se for oss i det kort – og i det lange – perspektivet?

  • Keynote: Stig Skjøstad, adm. dir. NAF.

 

11.55: Next steps for Smart Energy Network?

 

12.00: Lunsj

13.00: Slutt

Klikk her og last ned programmet i PDF versjon

Klikk her for påmelding

Smart Energy Network AS

Org: 919 824 581

CEO Ragnvald Nærø

ragnvald@naero.no

Tel: +47 900 80 303

Forskningsparken

Smart Energy Network

Gaustadaleen 21

0349 OSLO