Medlemsmøte:

SOL + BATTERIER - HVOR STÅR VI, HVOR GÅR VI, OG HVA ER DET ALLER SISTE NYE?

Når:   28. november – 08.30 till 13.00

Hvor: FORSKNINGSPARKEN, Gaustadalléen 21, Oslo

Solenergi er blitt mer effektivt og billigere, batterier er blitt mer effektive og billigere. Kombinasjonen av solenergi og lagring gir lønnsomhet for ny industri, samtidig som et stadig mer urbanisert samfunn kan forbedre sin miljøprofil ved å ta i bruk smarte energiløsninger. Og dette spennende fornybarmarkedet vokser dramatisk. Hva er status, hva er sannsynlig utvikling – i det korte perspektivet, og i det lengre? Hvem er spillerne, og hva er mulig å skape av forretningsmuligheter her hjemme? Dette er noen av problemstillingene som vil bli drøftet på dette nettverksmøtet.

 

Smart Energy Networks nettverksmøter er for partnerne, medlemmene og etter personlig invitasjon. Antall deltakere er begrenset til ca. 50.

 

På dette nettverksmøtet vil vi legge vekt på å belyse ulike perspektiver nasjonalt og internasjonalt, representert ved forskning så vel som ledende selskaper og ressurspersoner med fremragende kompetanse innen solenergi, batterier og smarte teknologiløsninger.

 

PROGRAM

 

08.30: Registrering – Forskningsparken, Oslo Science Park, Gaustadalléen 21, Oslo

09.00: Velkommen

 

09.10

Institutt for energiteknikk (IFE): Fra konsept til storskala industri: Teknologitrender i solcellebransjen og muligheter for norsk næringsliv. Innleder: Professor Erik Stensrud Marstein er Chief Scientist, Department for Solar Energy (IFE) og Director Research Center for Sustainable Solar Cell Technology (FME SUSOLTECH).

09.40

 

Scatec Solar, en global pioner i fornybar energi: Fra børsnotering i 2014 med 220 MW i drift, til mål om installert kapasitet på 4 500 MW ved utgangen av 2021. Innleder: Konsernsjef Raymond Carlsen

10:00

 

Meyer Burger Technology is listed in Switzerland and a leading and globally active technology company. It specializes in innovative systems and production equipment for the photovoltaic semiconductor and optoelectronic industries. The Norwegian Bank Investment Fund is a shareholder in Meyer Burger. Next Generation PV Cell & Module Manufacturing – Mass Production in Europe? Keynote: Dr. Thomas Hengst, Head of Global Sales

10.25: BREAK

10.55

 

Fluence is the result of two industry powerhouses and pioneers in energy storage joining together to form a new company dedicated to innovating modern electric infrastructure. In January 2018 Siemens and AES launched Fluence, uniting the scale, experience, breadth, and financial backing of the two most experienced icons in energy storage. Challenges to overcome in order to build scalable energy storage solutions and services. Keynote: Dr. Holger Wolfschmidt, Head of pre-sales and storage education initiatives for Europe, Middle East and Africa

11.20

Neste generasjon batterier og ny batterifabrikk i Norge? I Bellona Batteries (BEBA) er blant andre Bjørn Rune Gjelsten stor investor. BEBA mener neste generasjon batterier vil bestå av litium-svovel, og at disse vil ha høyere energitetthet, være billigere og mer miljøvennlige. Sammen med NTNU, SINTEF og Eidsiva har BEBA etablert «Innlandet Battery Initiative» med målsetting om å bygge fremtidens batterier i Sør-Norge. Innleder: Frederic Hauge, Bellona

11.40

 

Powel is an international group with more than 1300 customers in more than 20 countries. Powel is a leading supplier of innovative software solutions to energy producers and traders throughout Europe, and market leader for utilities in the Nordic market. Maximizing value of local energy systems by optimizing solar and batteries. Keynote: Chief Strategist Klaus Livik and Head of Strategy Arnstein Kjesbu

11.55:

 

Next steps for Smart Energy Network?

12.00: Lunsj

 

13.00: Slutt

 

Smart Energy Network AS

Org: 919 824 581

CEO Ragnvald Nærø

ragnvald@naero.no

Tel: +47 900 80 303

Forskningsparken

Smart Energy Network

Gaustadaleen 21

0349 OSLO