Neste medlemsmøte

Onsdag 7. februar

 

Tema: Disruption - and your strategy is?

 

Tema for medlemsmøtet er hvordan gjøre riktige strategivalg i en usikker tid. Alle bransjer utfordres på grunn av ny teknologi, digitalisering, automatisering m.m. Nye ideer, mer innovasjon og smarte løsninger presenteres for kunder og samarbeidspartnere i alle bransjer. På nettverksmøtet blir disse problemstillingene belyst og drøftet fra ulike innfallsvinkler.

Programmet

08.30: Registrering

09.00: Velkommen

 

Disruption – and your strategy is?

Adm. dir. Arne Norheim, IBM Norge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få internasjonale gigantselskaper har gjennomgått en større forandring enn IBM. På 90-tallet var selskapet med sine 430 000 ansatte få dager fra konkurs da PC-ene utkonkurrerte store datamaskiner. Selskapets vekst og fall – og gjenfødelse – er en interessant reise. Gjennom dramatisk omstilling og offensiv endringsledelse er IBM igjen blitt en gigant – men med helt andre produkter og løsninger enn i sin forrige storhetstid. Hva kan vi lære, hvilke feil må vi unngå – hvordan tas de riktige strategiske valgene?

Why is it nearly impossible for smart people to make good strategic choices?

Professor Alf Steinar Sætre, NTNU:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disruptiv innovasjon påvirker oss mer enn vi liker. Gamle forretningsmodeller forstyrres, og nye skapes. Hvorfor er det så vanskelig for etablerte virksomheter å greie å omstille seg i tide? Hva viser forskningen at vi må ta hensyn til når veien videre skal meisles ut?

11.00: Pause

Case Heimdall Power: Smart and green

Adm. dir. Brage W. Johansen, Heimdall Power, presenterer selskapets banebrytende og patenterte konsept for fremtidens nett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Ruter: Mobility on demand

Leder for mobilitets tjenester, Endre Angelvik, forteller om Ruters planer for automatisert transport i hovedstaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktiv diskusjon ledet av Bente Sollid Storehaug med panel bestående av:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birger Magnus, John Markus Lervik, Alf Steinar Sætre, Bernt Reitan Jenssen og Brage W. Johansen

Panelet er sammensatt av erfarne ledere fra ulike bransjer og med bakgrunn fra forskjellige posisjoner. Hva er deres erfaring og lærdom, og hvilke gode råd vil de dele? Under denne seansen vil alle deltakerne på nettverksmøtet få muligheten til å engasjere seg.

12.45: Smart Energy Network 2018 (meetings and learning expeditions 2018)

13.00: Lunch

14.00: Slutt

Medlemsmøtet blir på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo, Norge

Smart Energy Network AS

Org: 919 824 581

CEO Ragnvald Nærø

ragnvald@naero.no

Tel: +47 900 80 303

Forskningsparken

Smart Energy Network

Gaustadaleen 21

0349 OSLO