top of page

Medlemsmøte:

EUROPAS GRØNNE GIV: HVOR GÅR EU - HVOR STÅR NORGE?

 

Fokus på EUs nye direktiver for energieffektivisering og bygningers energiytelse foruten EUs svar på utviklingen i USA (IRA)

Når:   21. september kl. 12.00 – 16.00

Hvor: Advokatfirmaet Selmer, Ruseløkkveien 14, 0251 OSLO (OBS på ny adresse)

Skjermbilde 2023-06-28 kl. 12.19.27.png

Grønn omstilling, bærekraft og klimamål. Verden står overfor formidable utfordringer – og muligheter. EU har tatt mål av seg til å bli en global leder i denne transformasjonen, og vil skape et samfunn som spiller på lag med naturen. Geopolitisk lever vi i en usikker tid. Energien flyter mindre fritt, proteksjonisme medfører nye investeringssignaler og tiltrekker seg oppmerksomhet.

 

Hva gjør regjeringen, hva innebærer EUs energieffektiviseringsdirektiv, og hvilke grep tar vi nå?

 

Disse problemstillingene blir adressert på dette møtet i Smart Energy Network. Vår møteplass er for beslutningstakere hos partnere og medlemmer. Alle invitasjoner er personlige, og antall deltakere er begrenset til ca. 50 på dette fysiske møtet. Møtet blir streamet. Du som mottar dette programmet, er velkommen.

 

 

På dette nettverksmøtet møter du, blant andre:

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

12.00: Registrering og lunsj hos Advokatfirmaet Selmer, Ruseløkkveien 14, 0251 OSLO (dette er Selmers nye kontoradresse)

 

13.00: Velkommen

 

13.05: EUs planer for grønn vekst, satsing på energieffektivisering og et klimanøytralt Europa frem mot 2050. Hvordan bør regjeringen sørge for at Norge kan dra nytte av mulighetene og incentivene innenfor EUs Grønne giv? Hvordan kan Norge kobles på EUs omfattende støtte- og samarbeidsordninger for å akselerere det grønne skifte?

 

  • Innleder Paal J. Frisvold, internasjonal kontakt i Miljøpartiet De Grønne og ambassadør for EUs klimapakt

 

13.35: Pådriver eller motstander? EUs energieffektiviseringsdirektiv krever enorme investeringer i eksisterende boligmasse. Vi kan kjempe mot, eller lage en god plan mot nullutslipps-samfunnet. Grepene må tas nå!

 

  • Innleder Daniel Kjørberg Siraj, adm. dir. OBOS

 

14.00: Siste nytt fra Brussel om EUs energiomstilling versus utviklingen i USA.

 

Hva er EUs svar på US Inflation Reduction Act? Hva ligger i Green Deal Industry Plan, og hvordan aktualiserer krigen i Ukraina innføringen av energieffektiviseringsdirektivet samtidig som Europa vil gjøre seg mindre avhengig av russisk gass?

 

Hva betyr dette for norske virksomheter, og hvorfor er det viktig å tenke på EU? Hvordan sikre EUs støtte til grønn omstilling?

 

  • Generell innledning av Mette Lykke Nilsen, CEO Lykke Advice i Brussel

  • Refleksjoner, og interaktiv diskusjon med Niels Fuglsang, sjefforhandler av EUs energieffektiviseringsdirektiv og medlem av Europaparlamentet

  • Refleksjoner, og interaktiv diskusjon med Claes Bengtsson (TBD), principle advisor DG TAXUD, EU-kommisjonen

 

 

14.45: Pause

 

15.10: Hvor går vi nå? I Brussel snakker man om Next Generation EU. Vi snakker også om veien videre. Vår reise er fornybar i Norge, Norden og Europa. Energieffektivisering har et enormt potensial!

 

  • Innleder Maria Moræus Hanssen, styreleder i Å Energi

 

15.30: Eg trur ikkje på alt snakket om grøn omstilling, eg trur ikkje på norsk havvind, eg trur ikkje på lav straumpris heller. Eg trur ikkje på norske batterifabrikkar eingong…

 

  • Kommentar fra Jon Hustad, kommentator i Dag og Tid/Weekendavisen

 

15.45: Fra klimapolitikk til industripolitikk - sluttrefleksjoner

 

  • Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse og medlem av regjeringens EØS-utvalg

 

 

16.00: SLUTT

FOR PÅMELDING TIL MØTET: KLIKK HER

Skjermbilde 2023-08-08 kl. 13.06.44.png
bottom of page