top of page

Medlemsmøte:

ENERGISK INNOVASJON – HVA ER DET?

Om nytenking, nye muligheter og grønn omstilling i skips- og luftfart

Når:   22. september – 12.00 – 16.00

Hvor: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0112 OSLO

Skjermbilde 2022-06-20 kl. 07.10.11.png

Den som sitter stille, vil langsomt dø … Den som tenker nytt, kommer seg videre. «Energi innovasjon» er løsningen i alle bransjer, og nå omstilles også skips- og luftfart i grønn retning. Norge er først i verden med disse grepene.

Innovasjon. Nytenking. Nyskaping. Transformasjon. Omstilling. Endringsledelse. Kjente begreper, som skaper interesse, engasjement – eller ikke! Å drive virksomhet i dag har aldri vært mer utfordrende, men også inspirerende om de riktige strategiske grepene tas. Evner vi det, og hvordan kan vi utnytte den kapasiteten som er i organisasjonen – til beste for de ansatte, og med bedre resultater for virksomheten? «Energisk innovasjon» er samlebegrepet for å få dette til!

 

På dette nettverksmøtet vil Christine B. Meyer, professor i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole, innlede om innovasjonskapasitet. I NHHs rykende ferske bok forteller de at det dreier seg om evnen til å fornye seg over tid. Dette er ikke minst viktig i en bransje, kraftbransjen, som har levd rimelig problemfritt i over 100 år. De neste 100 år blir annerledes. Eviny vil vise vei, så også i skips-og luftfart. Den grønne omstillingen vi så vidt har påbegynt, gir muligheter for alle som ser at den digitale verdenen er dit vi beveger oss.

I Smart Energy Network er vi opptatt av å presentere løsninger på problemstillinger som bidrar til at egen virksomhet får økt innsikt, noe som kan gi inspirasjon og lede til forbedring. Vi vil lære av de beste, og vi er opptatt av at vi evner å samarbeide med aktører som tenker nytt, og kanskje også utfordrer vante måter å arbeide på. I en omstillingens tid må vi bort fra siloer, vi må tenke tverrfaglig – og vi må samarbeide bedre. Alt dette er viktigere enn noen gang.

 

Vår møteplass er for beslutningstakere hos partnere og medlemmer. Alle invitasjoner er personlige, og antall deltakere er begrenset til ca. 50 på dette fysiske møtet.

 

Registrer din deltakelse ved å benytte påmeldingslinken som følger denne personlige invitasjonen. Våre arrangementer blir gjort digitalt tilgjengelig.

På dette nettverksmøtet møter du, blant andre:

PROGRAM

 

 

12.00: Registrering og lunsj hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0112 OSLO

13.00: Velkommen

 

13.05: INNOVASJON HANDLER OM EVNEN TIL Å FORNYE SEG OVER TID

En organisasjon består av ulike tannhjul som griper inn i hverandre, som et urverk. Kompetanse, ledelse, styring og eierskap er alle sentral ledd som må virke sammen i den daglig drift, men også når fornyelse må til. Hvordan skapes den best mulige innovasjonskapasiteten? Vi får innblikk i teori, de siste forskningsresultater og får innsikt i aktuelle, praktiske innovasjonsverktøy.

 

  • Innleder: Christine B. Meyer, professor i strategi og ledelse, NHH.

 

 

13.45:  FRA BKK TIL EVINY

Hva er suksesskriteriene for å utvikle et tradisjonelt, vertikalt integrert kraftselskap til et fremtidig energi- og teknologikonsern med internasjonale ambisjoner?

 

  • Innleder: Ingrid von Streng Velken, konserndirektør Eviny.

 

 

14:10: WILH. WILHEMSEN TAR GREP OG SATSER GRØNT

Fra etableringen i 1861, opererer Wilhelmsen i dag verdens største maritime nettverk. Selskapet leverer produkter og tjenester til mer enn 50 prosent av verdens handelsflåte. Varer som flyttes via skip gir lavest utslipp i forhold til andre transportmåter. Nå satser gruppen milliarder på fornybar energi og dekarbonisering.

 

  • Innleder: Christian Berg, CFO Wilh. Wilhelmsen.

 

 

14.30:  Benstrekk og mingling

 

 

15.00: CASE MASSTERLY – SELVKJØRENDE, UTSLIPPSFRIE SKIP ER BLITT EN REALITET

I dag opererer Massterly det selvkjørende skipet Yara Birkeland, men selskapet har flere prosjekter for kunder som ASKO, Reach Subsea, Ekornes og DB Schenker som er nært forestående å realiseres.

Massterly er en joint venture mellom Kongsberg Maritime og Wilh. Wilhelmsen. Selskapet var først i verden med å satse på selvkjørende skip, og står bak en maritim teknologirevolusjon. I tillegg til reduserte kostnader kan autonomi bli en avgjørende brikke i energitransformasjonen fra fossile til fornybare fremdriftssystemer i shipping. Selskapet forklarer hvordan, og deler sine tanker om hvordan morgendagens grønne shipping vil se ut.  

  • Innleder: Jon L. Nordgard, forretningsutvikler Massterly.

 

15.15: CASE «ULSTEIN THOR» – UTSLIPPSFRITT, MOBILT KRAFTVERK TIL SJØS

Thorium kraftverk til sjøs gir nye muligheter for den maritime industrien som er på jakt etter grønne alternative drivstoffkjelder. Saltsmeltereaktorer er sikre, effektive og operativt utprøvde løsninger i dag. 

 

Ulstein Group har nylig lansert «Ulstein Thor», et 149 meter langt fartøy for etterfylling, forskning og redning. Skipet skal drives av en thorium-saltsmeltreaktor (MSR), som genererer store mengder ren, utslippsfri og sikker elektrisitet. Dette skipet blir dermed en mobil kraft-/ladestasjon til havs, kompletterer andre løsninger – og er ikke mange år unna realisering!

 

  • Innleder: Øyvind Gjerde Kamsvåg, sjefdesigner Ulstein Group.

 

15.30: AVINOR – FØRST I VERDEN MED HELELEKTRISK INNENRIKS LUFTFART – ER DET MULIG, OG HVORDAN SKAFFE NOK STRØM?

Norsk luftfartsbransje har som mål at flytrafikk i og fra Norge skal være fossilfri innen 2050. Blant annet skal det legges til rette for økt bruk av bærekraftig flydrivstoff (SAF), og det er sannsynlig at infrastruktur for lading og hydrogenleveranser må komme på plass. Den offensive norske satsingen er lagt merke til internasjonalt, og de store flyprodusentene er involvert i å utvikle luftfarten til å bli utslippsfri. Hvordan ser kjøreplanen ut fremover, hvordan sikre tilstrekkelig kraftforsyning?

 

  • Innleder: Olav Mosvold Larsen, leder bærekraft Avinor.

 

15.55: SMART ENERGY NETWORK – PLANER 2022

16.00: SLUTT

 

FOR PÅMELDING TIL MØTET: KLIKK HER

Skjermbilde 2022-08-05 kl. 11.17.33.png
Skjermbilde 2022-06-20 kl. 07.31.14.png
Skjermbilde 2022-06-20 kl. 07.31.38.png
Skjermbilde 2022-06-20 kl. 07.31.58.png
bottom of page